DELF / DALF Tout Public

DELF (diplôme d’études en langue française) a DALF (diplôme approfondi de langue française) jsou oficiální diplomy osvědčující znalost francouzského jazyka udělované francouzským Ministerstvem školství.

DELF / DALF Tout Public

Alliance Française Jižní Čechy je zkouškovým centrem pro skládání DELFu a DALFu a pomáhá Vám k co nejlepší přípravě na tyto zkoušky: naše kurzy obecné francouzštiny či tzv. přípravné kurzy na DELF/DALF Vám umožní si procvičit jednotlivé části zkoušky. 6 úrovní které odpovídají úrovním definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

Důvody, proč skládat tyto zkoušky?

  • Je to osvědčení Vaší znalosti francouzštiny a zároveň oficiální potvrzení Vašich schopností, jež je uznáváno po celém světě ;
  • Obohatíte si Váš životopis a tím otevřete dveře široké škále vzdělávacích či profesních příležitostí ;
  • Získáte tím šanci dostat se na univerzitu ve Francii či frankofonní univerzity po celém světě, aniž byste museli skládat dodatečné jazykové zkoušky (od úrovně B2) ;
  • Získáte možnost pracovat ve frankofonní zemi, regionu či prostředí dvojjazyčné práce.

DELF Tout Public – pro širokou veřejnost

DELF/DALF Tout Public
Úroveň Datum zkoušky Cena Snížená sazba (*) Časový rozvrh písemného testu
A1 Pondělí 19. června 2023 1400,- Kč 1190,- Kč 9.00-10.20
A2 Pondělí 19. června 2023 1500,- Kč 1290,- Kč 9.00-10.40
B1 Úterý 20. června 2023 2500,- Kč 2300,- Kč 8.30-10.25
B2 Středa 21. června 2023 2600,- Kč 2392,- Kč 8.30-11.00
C1 Čtvrtek 22. června 2023 3600,- Kč 3384,- Kč 8.30-12.30
C2 Pátek 23. června 2022 3700,- Kč 3478,- Kč 8.30-12.00

(*) Sleva se vztahuje na studenty Alliance Française

Zápisy: Od 11. dubna do 12. května 2023


DELF/DALF Tout Public
Úroveň Datum zkoušky Cena Snížená sazba (*) Časový rozvrh písemného testu
A1 Pondelí 11. září 2023 1400,- Kč 1190,- Kč 9.00-10.20
A2 Pondelí 11. září 2023 1500,- Kč 1290,- Kč 9.00-10.40
B1 Úterý 12. září 2023 2500,- Kč 2300,- Kč 8.30-10.25
B2 Středa 13 září 2023 2600,- Kč 2392,- Kč 8.30-11.00
C1 Čtvrtek 14 září 2023 3600,- Kč 3384,- Kč 8.30-12.30
C2 Pátek 15 září 2022 3700,- Kč 3478,- Kč 8.30-12.00

(*) Sleva se vztahuje na studenty Alliance Française

Zápisy: Od 5. června do 25. srpna 2023