Zkoušky DELF/DALF

DELF/DALF Tout Public (pro širokou veřejnost) - červen 2019

DELF Tout Public - široká veřejnost - je otevřený pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF/DALF Tout Public (pro širokou veřejnost) - červen 2019

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzštiny, které vydává francouzské ministerstvo školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí:
DELF: A1 – A2 – B1 – B2
DALF: C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev. Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

DELF-DALF Tout Public - Červen 2019
ÚroveňDatumZápisné
A1 13.6.2019 1 400,- Kč
A2 13.6.2019 1 400,- Kč
B1 17.6.2019 2 400,- Kč
B2 18.6.2019 2 400,- Kč
C1 19.6.2019 3 400,- Kč
C2 20.6.2019 3 400,- Kč

Zápisy: 6.5.2019 - 17.5.2019

Zvýhodněný tarif mohou uplatnit studenti Francouzského institutu v Praze a Francouzských aliancí v České republice v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2018/2019. Studenti Francouzské Aliance Jižních Čech dostanou slevu 200 Kč na veškeré zkoušky.

Přihlaška: