Zkoušky DELF/DALF

DELF/DALF Tout Public (pro širokou veřejnost) - Září 2020

DELF Tout Public - široká veřejnost - je otevřený pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF/DALF Tout Public (pro širokou veřejnost) - Září 2020

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzštiny, které vydává francouzské ministerstvo školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí:
DELF: A1 – A2 – B1 – B2
DALF: C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev. Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

DELF-DALF Tout Public - Září 2020
ÚroveňDatumZápisné
A1 14.09.2020 1 400,- Kč
A2 14.09.2020 1 400,- Kč
B1 15.09.2020 2 500,- Kč
B2 16.09.2020 2 500,- Kč
C1 17.09.2020 3 500,- Kč
C2 18.09.2020 3 500,- Kč

Zápisy: 29.05.2020 - 21.08.2020

Zvýhodněný tarif mohou uplatnit studenti Francouzského institutu v Praze a Francouzských aliancí v České republice v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2019/2020. Studenti Francouzské Aliance Jižních Čech dostanou slevu 200 Kč na veškeré zkoušky.

Přihlaška: