Zkoušky DELF/DALF

DELF/DALF Tout Public (pro širokou veřejnost) - červen 2022

DELF Tout Public - široká veřejnost - je otevřený pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF/DALF Tout Public (pro širokou veřejnost) - červen 2022

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzštiny, které vydává francouzské ministerstvo školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí:
DELF: A1 – A2 – B1 – B2
DALF: C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev. Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

DELF/DALF Tout Public – pro širokou veřejnost

Úroveň Datum zkouškyCenaSleva (*)Písemná zkouška
A1 13. 6. 2022 1.400,- Kč 1.260,- Kč 9.00-10.20 hod.
A2 13. 6. 2022 1.400,- Kč 1.260,- Kč 9.00-10.40 hod.
B1 14. 6. 2022 2.500,- Kč 2.250,- Kč 8.30-10.25 hod.
B2 15. 6. 2022 2.500,- Kč 2.250,- Kč 8.30-11.00 hod.
C1 16. 6. 2022 3.500,- Kč 3.150,- Kč 8.30-12.30 hod.
C2 17. 6. 2022 3.500,- Kč 3.150,- Kč 8.30-12.00 hod.

(*) Sleva se vztahuje na studenty Alliance Française

Zápisy: 19. 4. 2022 - 21. 5. 2022

Přihlaška: