Zkoušky DELF/DALF

DELF Junior - Červen 2021

DELF Junior je oficiální diplom pro školáky a studenty gymnázií. Má stejnou hodnotu jako DELF Tout Public.

DELF Junior - Červen 2021

Zkouška DELF Junior je určena pro žáky základních a středních škol či gymnázií, kteří by rádi získali osvědčení o své úrovni francouzštiny. Zkouška DELF Junior zahrnuje, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), tytéž části zkoušky a úrovně jako zkouška DELF Tout Public (pro širokou veřejnost). Jediné, v čem je rozdíl, jsou témata, která se více dotýkají zájmů dospívajících jedinců (jako jsou škola, přátelé apod.).

Z tohoto důvodu má diplom DELF Junior stejnou hodnotu jako diplom DELF Tout Public (pro širokou veřejnost), pouze na diplomu je uvedeno "Junior", a je tedy nemožné dělat mezi oběma diplomy rozdíly.

Každá zkouška má dvě hlavní části:

  • obecná část : porozumění ústnímu a písemnému projevu
  • individuální část : ústní prezentace a komunikace.

DELF Junior

Úroveň Datum zkouškyCena Písemná zkouška
A1 1. 6. 2021 900,- Kč 9.00-10.20 hod.
A2 2. 6. 2021 900,- Kč 9.00-10.40 hod.
B1 3. 6. 2021 1.550,- Kč 8.30-10.25 hod.
B2 4. 6. 2021 1.550,- Kč 8.30-11.00 hod.

Zápisy: 5. 4. - 14. 5. 2021

Upozornění: Platba bude uskutečněna po uzavření zápisů. Je možné platit v hotovosti přímo v Alliance Française nebo bankovním převodem. V tomto případě Vám bude zaslána faktura s platebními údaji.

Nabízíme také přípravné kurzy na zkoušky !