Zkoušky DELF/DALF

DELF Junior - Březen 2020

DELF Junior je oficiální diplom pro školáky a studenty gymnázií. Má stejnou hodnotu jako DELF Tout Public.

DELF Junior - Březen 2020

Zkouška DELF Junior je určena pro žáky základních a středních škol či gymnázií, kteří by rádi získali osvědčení o své úrovni francouzštiny. Zkouška DELF Junior zahrnuje, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), tytéž části zkoušky a úrovně jako zkouška DELF Tout Public (pro širokou veřejnost). Jediné, v čem je rozdíl, jsou témata, která se více dotýkají zájmů dospívajících jedinců (jako jsou škola, přátelé apod.).

Z tohoto důvodu má diplom DELF Junior stejnou hodnotu jako diplom DELF Tout Public (pro širokou veřejnost), pouze na diplomu je uvedeno "Junior", a je tedy nemožné dělat mezi oběma diplomy rozdíly.

Každá zkouška má dvě hlavní části:

  • obecná část : porozumění ústnímu a písemnému projevu
  • individuální část : ústní prezentace a komunikace.
DELF Junior - Březen 2020
ÚroveňDatumZápisné
A1 23.3.2020 900,- Kč
A2 24.3.2020 900,- Kč
B1 25.3.2020 1 550,- Kč
B2 26.3.2020 1 550, - Kč

Zápisy: 17.2.2020 - 28.2.2020

Upozornění: Platba bude uskutečněna po uzavření zápisů. Je možné platit v hotovosti přímo v Alliance Française nebo bankovním převodem. V tomto případě Vám bude zaslána faktura s platebními údaji.

Nabízíme také přípravné kurzy na zkoušky !