Zkoušky DELF/DALF

DELF Scolaire (školní DELF) - Listopad 2020

DELF Scolaire (školní DELF) - Listopad 2020

DELF je Diplom studií francouzského jazyka (diplôme d’études en langue française) vydávaný francouzským ministerstvem školstvi.

DELF scolaire (Žákovsky DELF) a DELF Junior jsou přizpůsobené životnímu stylu mládeže a taktéž témata odpovídají oblastem jejich zájmů.
Zaměřují se na problematiky spjaté se světem mládeže, které jsou dětem důvěrně známé jako je rodina, přátele, zájmy a zálibym školní prostředí.

Žákovsky DELF) a DELF Junior se skládají ze 4 úrovní: A1, A2, B1, B2, jež odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERRJ).

Každá zkouška sestává ze dvou hlavních částí:

  • společná část zkoušky: porozumění ústímu projevu, porozumění písemnému projevu a písemný projev,
  • individuální část zkoušky: ústní projev a komunikace.

Vice: http://www.ciep.fr/delf-junior

Termíny zkoušek:

Zkoušky DELF Scolaire - listopad 2020
ÚroveňDatumZápisné
A1 24.11.2020 900,- Kč
A2 25.11.2020 900,- Kč
B1 26.11.2020 1 550,- Kč
B2 27.11.2020 1 550,- Kč

Zápisy: 12.10.2020 - 31.10.2020.

Přihláška :

Přihláška DELF Scolaire 2020

PDF – 285.3 kb