Bonjour Budějovice 2019

Ochutnávka Alsaských vín

Pátek 8. listopadu 19:30-21:30

Náš oblíbený vinařský partner, pan Roman Farka, Vás zavede na „mytickou cestu“ po alsaských vín a na procházku po tomto regionu, který je známý svými vesničkami s rozkvetlými uličkami a hrázděnými domky. .

Farkatéka
Vstupné : 330,- (pro nečleny AF) / 300,- (pro členy AF)
Rezervace na : jiznicechy@alliancefrancaise.cz (omezená kapacita)