Svátek hudby 2021

Svátek hudby se v Českých Budějovicích bude konat ve dnech 18. až 21. června. Zveme všechny hudebníky, amatéry i profesionály, aby se k nám přidali oslavit hudbu a začátek léta! Registrace k účasti jsou nyní otevřené.

Svátek hudby 2021

Svátek hudby: revoluční a mezinárodní událost oslavující rozmanitost hudby

Svátek hudby začal díky Maurice Fleuretovi, který byl jmenován ředitelem hudby a tance francouzským ministrem kultury Jackem Langem v říjnu 1981. Následující rok byla provedena studie o kulturních zvycích Francouzů, která odhalila, že 5 milionů Francouzů a 50% mladých Francouzů hrálo na hudební nástroj.

V nejčistším francouzském revolučním stylu se Fleuret a Lang rozhodli využít tento talent a vášeň pro hudbu. Fleuret prohlásil: „Hudba bude všude a koncert nikde!“. Chtěli povzbudit všechny hudebníky, profesionály i amatéry, aby 21. června (den letního slunovratu) oslavovali hudbu v celé její rozmanitosti, aby si přizpůsobili veřejné prostory, parky za své a hráli a poslouchali tam hudbu zdarma. Svátek hudby tímto vznikl a jeho první vydání se konalo v roce 1982 v Paříži.

Ve Francii se každoročně u příležitosti Svátku hudby pořádá 18 000 koncertů. Ať už jsou na ulici, v parku, na náměstí, na balkoně bytu, na střeše budovy, na pódiu či bez něj, s nástroji nebo pouze á capella. Dnes svátek sdružuje přibližně 5 milionů amatérských hudebníků a zpěváků a téměř 10 milionů diváků.

Na základě svého neuvěřitelného úspěchu se Svátek hudby rychle stal mezinárodní. Nyní se koná vždy 21. června ve zhruba 120 zemích na 5 kontinentech.

Svátek hudby v Českých Budějovicích v roce 2021

Josef Korda ve spolupráci s Alliance Française Jižní Čechy by rád pozval hudebníky z Českých Budějovic a z celých Jižních Čech, aby se této slavnosti hudby zúčastnili v nejčistším duchu tohoto festivalu.

Od pátku 18. června do pondělí 21. června bude amatérským i profesionálním hudebníkům zdarma k dispozici několik míst v centru Českých Budějovic, kde se každý bude moci hudebně vyjádřit.

Jak se zúčastnit Svátku hudby 2021?

Podmínky a přihláška

Vítáme všechny hudební styly. Koncerty jsou zdarma a hudebníci hrají bez nároku na honorář.

Délka vystoupení: 20 – 45 min
Termín: 18. – 21. 6. 2021
Místo: 7 vybraných míst v centru Českých Budějovic
Přihlášení je možné do 20. 5. 2021.

Jak zaslat přihlášku?

Zašlete nám e-mail na info@svatekhudby.eu a nezapomeňte uvést:

1/ název kapely, jména účinkujících
2/ hudební žánr
3/ nástrojové obsazení
4/ délku vystoupení
5/ preferovaný den vystoupení
6/ krátké představení spolu s hudební ukázkou. Nemusí jít o záznam vysoké kvality, nejlépe odkaz na youtube.com.
7/ fotografii společně se souhlasem s použitím v rámci propagace akce

Těšíme se, že Vás poznáme!