Zkoušky DELF/DALF

DELF Scolaire (školní DELF) - Listopad 2019

DELF Scolaire (školní DELF) - Listopad 2019

DELF je Diplom studií francouzského jazyka (diplôme d’études en langue française) vydávaný francouzským ministerstvem školstvi.

DELF scolaire (Žákovsky DELF) a DELF Junior jsou přizpůsobené životnímu stylu mládeže a taktéž témata odpovídají oblastem jejich zájmů.
Zaměřují se na problematiky spjaté se světem mládeže, které jsou dětem důvěrně známé jako je rodina, přátele, zájmy a zálibym školní prostředí.

Žákovsky DELF) a DELF Junior se skládají ze 4 úrovní: A1, A2, B1, B2, jež odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERRJ).

Každá zkouška sestává ze dvou hlavních částí:

  • společná část zkoušky: porozumění ústímu projevu, porozumění písemnému projevu a písemný projev,
  • individuální část zkoušky: ústní projev a komunikace.

Vice: http://www.ciep.fr/delf-junior

Termíny zkoušek:

Zkoušky DELF Scolaire - listopad 2019
ÚroveňDatumZápisné
A1 19.11.2019 850,- Kč
A2 20.11.2019 850,- Kč
B1 21.11.2019 1 450,- Kč
B2 22.11.2019 1 500,- Kč

Zápisy: 15.10.2019 - 26.10.2019.

Přihláška :

Přihláška DELF Scolaire 2019

PDF – 292.6 kb