Naše historie

Naše historie

Od francouzsko-českého klubu až po založení Francouzské aliance Jižní Čechy (ČB) (2001 – 2004)

V roce 2001 byl v Českých Budějovicích z iniciativy mladých milovníků Francie a za podpory msítních institucí (magistrát města, krajský úřad, katedra romanistiky JU) otevřen Francouzsko-český klub. V září 2003 získalo sdružení prostory (150m2) na Náměstí Přemysla Otakara II., kde sídlí dodnes. 30. září 2004 se Francouzsko-český klub přeměnil na Francouzskou alianci Jižní Čechy s regionální působností.

Francouzská aliance Jižní Čechy dnes

V tuto chvíli se Francouzská aliance Jižní Čechy angažuje v různorodých oblastech a zavazuje se k nabízení kvalitních služeb.

Stala se oficiálním centrem pro organizaci zkoušek DELF-DALF na jihu Čech a ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro pedagogická studia (CIEP) a Francouzskou ambasádou v České republice pořádá zkoušky čtyřikrát do roka.

V červnu 2007 získala Francouzská aliance Jižní Čechy Evropskou jazykovou cenu Label 2007, která jí byla udělena Evropskou unií, přičemž prostředníkem se stalo české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Francouzská aliance Jižní Čechy získala toto evropské ocenění za francouzsko-španělské divadelní představení.

V rámci svého poslání šířit frankofonní kultury organizuje Francouzská aliance Jižní Čechy festival Dny francouzské kultury, který tradičně probíhal každý rok na přelomu března a dubna. Od roku 2013 se pořádání festivalu přesunulo na podzim. Na festivalu se rovněž významnou měrou podílí Jihočeský kraj, město České Budějovice a jeho francouzský partner Lorient. Právě přátelství mezi těmito městy hraje významnou roli v rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury v regionu.

Francouzská aliance Jižní Čechy dále pořádá výměnné programy Leonardo Da Vinci, které umožňují mladým Francouzům zúčastnit se stáže v českých podnicích (učni v oboru strojnictví u ČSAD Jihotrans v roce 2007, stáž Ekoturismus pro město Nové Hrady v roce 2008).

V první řadě se však Francouzská aliance Jižní Čechy snaží seznámit českou veřejnost s francouzským jazykem prostřednictvím různorodých jazykových kurzů. Vedle klasických všeobecných kurzů francouzštiny nabízíme také čím dál více kurzů se speciálním zaměřením, které jsou adresovány široké veřejnosti (kurzy pro děti, školení pro profesory francouzštiny, intenzivní kurzy francouzštiny v cestovním ruchu a hoteliérství, kurzy obchodní francouzštiny, firemní kurzy). Francouzská aliance Jižní Čechy zároveň nabízí francouzsko-české překlady a mimo jiné se také zabývá rozvojem frankofonního turismu na jihu Čech.

V neposlední řadě zpestřují nabídku Francouzské aliance Jižní Čechy také rozmanité kulturní akce.

Mezi hlavní kulturní události patří:

  • březnový svátek Frankofonie
  • červnový svátek hudby
  • záříjový Evropský Den Jazyků
  • festival Francouzský podzim
  • listopadový Filmový Festival a týden chuti

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Francouzské aliance Jižní Čechy, jejích aktivit, nabídky kurzů či jiných dotazů spojených s Francií se na nás kdykoliv obraťte (viz.kontakty). Organizujeme rovněž informační schůzky pro třídy středních škol, kde se studenti seznámí s fungováním naší instituce, s francouzským jazykem, s možnostmi studia ve Francii apod. V případě, že máte zájem navštívit nás s Vaší třídou, obraťte se na nás. Rádi Vás u nás přivítáme!