Naše historie

Naše historie

NAŠE HISTORIE

Vše začalo u mladých milovníků Francie, kteří se za podpory místních institucích (magistrátu, krajského úřadu, katedry romanistiky na Jihočeské Univerzitě) rozhodli v roce 2001 založit Francouzko-český klub. V září roku 2003 se sdružení rozšířilo a přesídlilo na nám. Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích. Záležitosti nabraly regionálních rozměrů, až se 30. září 2004 Francouzko-český klub mění na Francouzskou Alianci Jižní Čechy.

NAŠE CÍLE

Francouzská Aliance Jižní Čechy, jakožto místo interkulturní komunikace, neustále naplňuje tyto cíle :

  • Nabídnout kvalitní kurzy francouzštiny, přizpůsobené všem úrovním a celé široké veřejnosti ;
  • Podpořit kulturní rozmanitost a zejména francouzskou a frankofonní kulturu, tím, že organizuje kulturní aktivity určené pro všechny ;
  • Podílet se na rozvoji francouzko-české spolupráce ve všech odvětvích : jazykových, vzdělávacích, kulturních, atd. ;
  • Být střediskem zkoušek francouzských certifikátů : Aliance je jediné schválené středisko v jižních Čechách, kde se dají skládat a vydávat zkoušky DELF / DALF.
  • Podporovat veškerou iniciativu mající za cíl přiblížení České Republiky a Francie.

V červnu 2007 získala Francouzská Aliance Jižní Čechy Evropskou jazykovou cenu Label 2007, kterou ji udělila Evropská Unie. Aliance získala toto ocenění za uvedení francouzko-španělské divadelní hry.