Naše podpora

Podpořte Francouzskou alianci Jižní Čechy

Podpořte Francouzskou alianci Jižní Čechy

Dobrovolníci

Náš spolek vždy rád uvítá nové přátele (dobrovolníky) pro pomoc při našich aktivitách. Dobrovolníci jsou jednou z nejjednodušších a nejdůležitějších sil, které nás podporují. Naše různorodé celoroční aktivity nabízejí škálu příležitostí jako možnost podílet se na organizaci kulturních akcí, např. « Svátku hudby », nebo se zapojit do propagace spolku a získávání prostředků na jeho činnost. Jde o skvělou příležitost setkat se s francouzskou kulturou a také jinými frankofily! Pro více informací nás kontaktujte – jiznicechy@alliancefrancaise.cz

Darujte příspěvek

Francouzská aliance je nezisková organizace. Váš příspěvek je pro nás důležitý. Ať už bude jakýkoli, vaše přispění nám pomáhá nabízet i nadále kvalitní a poutavý program. Můžete podpořit konkrétní vybranou akci, anebo přispět na cokoli bez bližšího určení. Všechny příspěvky jsou darovány s vědomím, že s nimi Aliance může nakládat podle svého uvážení, pokud dárce nestanoví jinak.