Kurzy francouzštiny

Proč se učit francouzsky právě u nás?

Proč se učit francouzsky právě u nás?

Naši čeští lektoři a rodilí mluvčí se pravidelně účastní školení, která jim umožňují přizpůsobit jejich učební techniky nejnovějsím pedagogickým metodám.

Francouzská aliance Jižní Čechy Vám umožní proniknout do francouzského jazyka a zlepšovat se s ohledem na Vaše tempo. Každému zájemci o kurz věnujeme zvláštní pozornost: vyhodnotíme potřeby studenta, zohledníme jeho cíle a určíme jeho jazykovou úroveň.

Pokud se chcete naučit či zdokonalit ve francouzštině v příjemné přátelské atmosféře, přijďte na naše kurzy speciálně koncipované tak, aby zaručily účinné a vyrovnané zlepšování jazykové úrovně studenta:

  • Osnovy přizpůsobené všem úrovním
  • Výuka zajišťovaná profesionálními rodilými mluvčími
  • Dynamičnost výuky
  • Moderní a inovační metody výuky
  • Tým připravený vyhovět Vašim potřebám

Všechny naše kurzy jsou rozděleny do úrovní A1 až C2 definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

Síť francouzských aliancí se zavazuje k nabízení kvalitních služeb: přečtěte si listinu stvrzující kvalitu.

10 dobrých důvodů proč se učit francouzsky

1. Francouzština je jazyk, kterým se mluví po celém světě

Francouzsky mluví více než 200 miliónů lidí na pěti kontinentech. Frankofonie sdružuje 68 států a vlád. Francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný cizí jazyk a také devátý nejpoužívanější jazyk na světě. Společně s angličtinou je to také jediný jazyk, který je možné se učit ve všech zemích světa. Francie má největší síť kulturních institucí v zahraničí, která zajišťují kurzy francouzštiny pro více než 750 000 osob.

2. Francouzština je jazyk, který pomáhá najít si práci

Znalost francouzštiny a angličtiny je trumf, který znásobí vaše šance na mezinárodním trhu práce. Znalost francouzštiny otevírá dveře francouzských společností nejen ve Francii, ale také ve všech frankofonních zemích (Kanada, Švýcarsko, Belgie a africký kontinent). Francie je pátou největší obchodní mocností světa a proudí do ní třetí největší objem zahraničních investic a je tedy významným hospodářským partnerem.

3. Francouzský jazyk a kultura

Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, výtvarného umění, filmu, tance a architektury. Umět francouzsky znamená získat možnost číst slavná díla francouzské a frankofonní literatury, sledovat filmy a poslouchat písně v originále. Francouzština je jazykem Victora Huga,
Molièra, Leopolda Sendara Senghora, Edith Piaf, Jeana-Paula Sartra, Alaina Delona nebo Zinedina Zidana.

4. Francouzština je jazyk na cesty

Francie je díky 70 miliónům turistů ročně nejnavštěvovanější zemí na světě. Se základními znalostmi francouzštiny je mnohem příjemnější a snazší poznat Paříž a jednotlivé francouzské regiony (od přívětivého Azurového pobřeží přes drsné pobřeží Bretaně až po zasněžené vrcholky Alp), porozumět kultuře, mentalitě a francouzskému způsobu života. Francouzština je také velmi užitečná při cestování po Africe, Švýcarsku, Kanadě, Monaku a Seychellách.

5. Francouzština je jazyk pro studium na francouzských univerzitách

Znalost francouzštiny umožňuje studovat na věhlasných francouzských univerzitách a technických vysokých školách, které se řadí mezi nejlepší vysokoškolské vzdělávací instituce v Evropě a ve světě. Studenti, kteří ovládají francouzštinu, mohou získat stipendium francouzské vlády na postgraduální studium ve Francii ve všech dostupných oborech a získat tak mezinárodně uznávaný diplom.

6. Francouzština je jazyk mezinárodních vztahů

Francouzština je zároveň pracovním i oficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a mnohých mezinárodních právních institucí. Francouzština je taktéž jazykem tří měst, v nichž sídlí evropské instituce: Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.

7. Francouzština je jazyk, který otevírá dveře do světa

Po angličtině a němčině je francouzština, následovaná španělštinou, třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu. Znalost francouzštiny umožňuje komunikaci s frankofonními lidmi na všech kontinentech a díky velkým mezinárodním mediálním stanicím, které vysílají ve francouzském jazyce (TV5, France 24, Radio France Internationale), pak nabízí možnost být vždy dobře informován.

8. Francouzština je jazyk, který se příjemně studuje

Francouzština je jazyk, který se snadno naučí. Existuje mnoho učebnic, se kterými se francouzsky naučíte zábavným způsobem, a to v jakémkoli věku. Velice rychle lze také dosáhnout úrovně,
která vám umožní ve francouzštině komunikovat.

9. Francouzština je jazyk, který vám usnadní studium dalších jazyků

Znalost francouzštiny usnadňuje studium dalších jazyků, především románských (španělštiny, italštiny, portugalštiny nebo rumunštiny), ale také angličtiny, neboť více než polovina dnešní anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny.

10. Francouzština je jazyk lásky a rozumu

Učit se francouzsky představuje především radost ze studia krásného, bohatého a libozvučného jazyka, který je často nazýván jazykem lásky. Francouzština je také jazykem analytickým, který utváří a rozvíjí kritické myšlení, což je velice užitečné při debatách a vyjednáváních.