Naše kurzy

Proč se učit francouzsky právě u nás?

Alliance Française Jižní Čechy je součástí světové sítě poboček Alliance Française. Vynikající služby, které nabízíme, nás denně motivují k našim činnostem.

Proč se učit francouzsky právě u nás?

Alliance Française Jižní Čechy v Českých Budějovicích je jediná oficiální instituce v jižních Čechách, která je zaměřená na francouzštinu a frankofonní kulturu. Díky své široké nabídce kurzů Vás nechá nahlédnout do francouzského jazyka a seznámí Vás s frankofonní kulturou skrz události, které pořádá. Vítejte ve frankofonii !

Alliance Française Jižní Čechy nabízí :

 • Přívětivé přijetí v Českých Budějovicích
 • Kvalitní kurzy, ve kterých se v pohodovém prostředí naučíte francouzsky nebo se ve francouzštině zdokonalíte
 • Kurzy pro širokou veřejnost (děti, mládež, dospělé) a pro všechny jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), které jsou přizpůsobeny Vašim cílům i možnostem
 • Kurzy probíhají v malých skupinách (maximálně 8 studentů)
 • Rodilý mluvčí i čeští lektoři se specializují na výuku francouzštiny a pravidelně se účastní školení, díky nimž se přizpůsobují nejnovějším technikám a metodám výuky
 • Zvýhodněné ceny za zkoušky DELF/DALF. Alliance Française Jižní Čechy je jedinou institucí v regionu, kde se tyto zkoušky skládají, a po jejichž splnění získáte mezinárodně uznávané diplomy DELF/DALF, vydávané francouzským Ministerstvem školství
 • Zvýhodněné ceny na naše četné kulturní události, díky nimž poznáte kulturu frankofonního světa s 300 miliony mluvčích
 • Neomezený přístup do naší frankofonní knihovny s více než 2000 kusy (knihy, DVD, CD)
 • Neomezený přístup do naší internetové mediatéky – Culturethèque – s více než 50 000 kusy

Náš závazek kvality

Vybrat si ke studiu francouzštiny Francouzskou alianci znamená zvolit si vynikající kvalitu poskytovaných služeb. Síť Francouzských aliancí je mezinárodní nepolitické a nenáboženské hnutí existující již déle než 120 let. Všechny aliance, jež jsou součástí sítě Francouzských aliancí, se zavazují k:

I. Přijetí studentů:

 • Seznámit studenty, jak se mají zachovat v případě stížností, a v maximální možné míře jim pomoci za účelem usnadnění jejich studia ve Francouzské alianci.
 • Poskytnutí jasných, aktuálních a úplných informací každému, kdo se chtěl zapsat na naše jazykové kurzy. Veškeré informace týkající se podmínek zápisu, zrušení přihlášky, rozsahu a zaměření jednotlivých kurzů jsou zájemcům zaslány v co nejkratší možné době.
 • Studenty zapsané do Francouzské aliance pravidelně informovat o kulturních, rekreačních a sportovních aktivitách organizovaných v průběhu roku s upřesněním, zda jsou dané akce zdarma či jsou zpoplatněny.

II. V rámci výuky:

1. Poskytnout kvalitní výuku, což zahrnuje:

 • Zařazení studenta do skupiny odpovídající úrovni jeho jazykových znalostí určené na základě prvotního hodnocení souboru jeho jazykových kompetencí.
 • Vedení studenta kvalifikovanými a aprobovanými vyučujícími, a to rodilými mluvčími a/nebo lektory se zkušenostmi s výukou francouzštiny, kteří byli vybráni na základě své kvalifikace, praxe a svých předností v oblasti mezilidských vztahů.
 • Zajištění vhodných prostor pro výuku s vybavením přizpůsobeným moderním metodám výuky cizích jazyků.
 • Zystém pravidelného hodnocení dosažených jazykových znalostí a vědomostí.

2. Nabízet kurzy koncipované v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ).

3. Rozčlenění a přizpůsobení nabídce našich kurzů potřebám studentů.

4. Umožnit každému, kdo o to projeví zájem, připravit se na mezinárodně uznávané certifikované zkoušky z francouzského jazyka a zajistit co nejlepší podmínky pro hladký průběh samotných zkoušek. Všechny Francouzské aliance v České republice mají statut oficiálního zkušebního centra pro zkoušky DELF a DALF.

III. V oblasti kultury:

 • Francouzské aliance nabízejí rovněž hojné kulturní aktivity, jejichž cílem je jednak představit široké veřejnosti jednotlivé frankofonní kultury, jednak podpořit interkulturní dialog s českou kulturní scénou.