DELF Junior - Březen 2019

DELF Junior - Březen 2019

DELF Junior je určen pro studenty mezi 12 a 17 lety, kteří chtějí získat své první osvědčení ještě na základní či střední škole. Výstupní diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní studenty. Testy se skládají v jazykových institucích.

DELF se skláda ze 4 úrovní: A1, A2, B1, B2, jež odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERRJ).

Každá zkouška sestává ze dvou hlavních částí:

  • společná část zkoušky: porozumění ústímu projevu, porozumění písemnému projevu a písemný projev,
  • individuální část zkoušky: ústní projev a komunikace.
DELF Junior - Březen 2019
ÚroveňDatumZápisné
A1 25.3.2019 850,- Kč
A2 26.3.2019 850,- Kč
B1 27.3.2019 1 450,- Kč
B2 28.3.2019 1 500, - Kč

Zápisy: 18.2.2019 - 1.3.2019