Soutěž poezie “Haiku”

Soutěž poezie “Haiku”

S blížícími se oslavami konce roku Vás Alliance Française zve k malé soutěži a sice vytvoření krátké básně “Haiku” ve francouzštině na téma „Vánoce“. Vítěz dostane malý dárek.

Co je Haiku?

Haiku je forma poezie pocházející z Japonska. Chcete-li udělat haiku, musíte dodržovat následující pravidla:

  • Báseň by měla být složena ze 3 veršů (3 řádky).
  • První řádek má 5 slabik, druhý 7 slabik a třetí 5 slabik.
  • Musí sdělit něco silného a nevýslovného: krátký okamžik, prchavou scénu, drobný detail, zvláštní a jedinečnou situaci, vždy ve spojení s přírodní událostí.
  • V básni najdeme alespoň jeden z 5 smyslů: chuť, čich, zrak, sluch nebo dotek

1 / Jak se zúčastnit?

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti francouzského jazyka v Jižních Čechách.

Chcete-li se zaregistrovat, jednoduše vyplňte následující dotazník: https://forms.gle/2KntPQ7JQQoZ2VdL8

Poté vám zašleme e-mailovou pozvánku k účasti na (bezplatném) workshopu Haiku 16. listopadu.

2 / Kalendář

  • 30. listopadu 2020: konec registrace workshopu
  • 30. listopadu v 18:00: Online workshop o Haiku (ve francouzštině). Účastníci obdrží pozvánku e-mailem.
  • Od 17. listopadu do 1. leden: Odeslání básně na emailovou adresu jiznicechy@alliancefrancaise.cz
  • Od 2. do 8. leden : Hlasovací období pro určení vítěze
  • 9. leden: Vyhlášení vítěze

3 / Volba vítěze:

Každý účastník může poslat do AF maximálně jednu báseň Haiku. Přijaté výtvory se poté zveřejní na našem účtu na Instagramu (@afjiznicechy). Účastník, jehož haiku získá nejvíce hlasů, bude vítězem!

Každý účastník zaručuje autentičnost svého stvoření.