březen 2019: Delf Junior

březen 2019: Delf Junior
Termíny
Zápisy 18. února - 01. března
Zkoušky 25.března - 28. března

Zápis je možné provést od 18.2. do 01.3., a to osobně na recepci Francouzské aliance Liberec. Domluvte si prosím, čas kdy příjdete na emailu: liberec@alliancefrancaise.cz nebo na tel. +420 601 357 597.

Dále je možné se zapsat zasláním elektronické přihlášky na email liberec@alliancefrancaise.cz.

Přihláška Delf Junior_březen 2019

Word – 666.5 kb

Po odeslání elektronické přihlášky od nás obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky, variabilní symbol a částku, kterou je třeba zaslat na účet 981222339/0800.

Způsoby úhrady poplatku za zkoušky:

  • v hotovosti - přímo ve Francouzské alianci Liberec
  • bankovním převodem - v případě úhrady bankovním převodem je nutné do 3 pracovních dnů od potvrzení přijetí přihlášky doručit na AF (osobně, mailem, poštou) potvrzení o úhradě vydané bankou. V opačném případě bude Vaše přihláška považována za neplatnou.

Po zapsání a úhradě ceny zkoušky

Po uhrazení poplatku za zkoušky a konci zápisného období obdržíte emailem pozvánku ke zkoušce (convocation), která bude obsahovat přesné časové údaje o konání písemné i ústní části zkoušky a číslo, pod kterým budete vedeni během zkoušky této i případné další. S pozvánkou a občanským průkazem se dostavte na AF Liberec v den konání zkoušky.