červen 2019: DELF: Široká veřejnost (13.6 - 18.6.)

červen 2019: DELF: Široká veřejnost (13.6 - 18.6.)

červen 2019 - široká veřejnost

Zkoušky: . 13. - 18. 6. 2019

Zápisy: 06.05. - 17. 05. 2019

Cena zkoušek:

A1 1 400,- Kč/ 1 200,- Kč*
A2 1 400,- Kč/ 1 200,- Kč*

B1 2 400,- Kč/ 2 200,- Kč*
B2 2 400,- Kč/ 2 200,- Kč*

Zápis je možné provést v týdnu kdy probíhají zápisy, a to osobně na recepci Francouzské aliance Liberec. Domluvte si prosím, čas kdy přijdete na emailu: liberec@alliancefrancaise.cz nebo na tel. +420 601 357 597.

Dále je možné se zapsat zasláním elektronické přihlášky na email liberec@alliancefrancaise.cz.

Přihláška DELF červen 2019

Word – 569.5 kb

Po odeslání elektronické přihlášky od nás obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky, variabilní symbol a částku, kterou je třeba zaslat na účet 981222339/0800.

Způsoby úhrady poplatku za zkoušky:

  • v hotovosti - přímo ve Francouzské alianci Liberec
  • bankovním převodem - v případě úhrady bankovním převodem je nutné do 3 pracovních dnů od potvrzení přijetí přihlášky doručit na AF (osobně, mailem, poštou) potvrzení o úhradě vydané bankou. V opačném případě bude Vaše přihláška považována za neplatnou.

Po zapsání a úhradě ceny zkoušky

Po uhrazení poplatku za zkoušky obdržíte mailem pozvánku ke zkoušce (convocation), která bude obsahovat přesné časové údaje o konání písemné i ústní části zkoušky a číslo, pod kterým budete vedeni během zkoušky této i případné další. S pozvánkou a občanským průkazem se dostavte na AF Liberec v den konání zkoušky.