Francie a francouzština v České republice

Francouzské velvyslanectví v Praze

Oddělení pro kulturní akce a spolupráci

 • Jeho cílem je rozvíjet francouzsko-českou spolupráci v oblasti kultury a audiovizuální spolupráce, vzdělání, vysokoškolské výuky a výzkumu.
 • Skládá se z různých úseků:
 • vědecká a univerzitní spolupráce
 • jazyková a výuková spolupráce
 • audiovizuální spolupráce
 • literatura a knižní tvorba
 • Kontakt: Oddělení pro kulturní akce a spolupráci
  Francouzské velvyslanectví v České republice:
  Štěpánská 35 /
  p. o. box 850 /
  111 21 Praha 1
  Česká republika /
  tel : (+420) 221 401 011 /
  fax : (+420) 222 231 786 /
  http://www.france.cz

Francouzské aliance

V současné době jich je 6 a nacházejí se v těchto městech:

 • Brno, České Budějovice, Liberec, Ostrava, Pardubice a Plzeň

Francouzský institut

Původně byl Francouzský institut v Praze koncipován jako skutečná univerzita, v současnosti je multidisciplinárním kulturním centrem: je to centrum výuky francouzštiny, místo konání kulturních akcí, kulturní partner a platforma pro kulturní setkávání...

 • Služby Francouzského institutu:
 • Jazyková výuka
 • Mediatéka
 • Kino
 • Výstavní galerie
 • Francouzské knihkupectví
 • Kavárna
 • Kontakt:
  Francouzská institut v Praze
  Štěpánská 35 /
  111 21 Praha 1 /
  Tel : (+420) 221 401 011 /
  www.ifp.cz

Francouzské gymnázium v Praze

 • Kontakt:
  Drtinova 7 /
  150 00 Praha /
  Sekretariát :
  Tel.: (+420) 222 550 000 /
  secretariat@lfp.cz /
  http://www.lfp.cz

Dvojjazyčné sekce

Těsně po "Sametové revoluci" vznikly čtyři dvojjazyčné sekce a to v Praze, Olomouci, Brně a Táboře. Ve stejné době byly také otevřeny čtyři francouzsko-slovenské sekce v Bratislavě, Trenčíně, Banské Bystrici a v Košicích.

 • Seznam českých gymnázií s dvojjazyčnou francouzsko-českou sekcí:
 • Gymnázium Jana Nerudy /
  Hellichova 3 /
  110 00 Praha 1 /
  Tel.: (+420) 257 404 811 /
  Tel./fax: (+420) 257 404 838
 • Gymnázium Pierre de Coubertin /
  Náměstí Fr. Křižíka 860 /
  390 30 Tábor /
  Tel.: (+420) 381 252 142
 • Gymnázium Slave /
  Pasteurova 19 /
  770 00 Olomouc /
  Tel./fax: (+420) 585 231 371
 • Gymnázium Matyáše Lercha /
  Žižkova 55 /
  61 600 Brno /
  Tel.: (+420) 549 257 742

Evropské sekce

 • Seznam českých gymnázií s evropskou sekcí:
 • Gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava (výuka historie a zeměpisu ve francouzštině a češtině od třetího do šestého ročníku).
 • Gymnázium T.G. Masaryka, Zlín (výuka historie a zeměpisu ve francouzštině a češtině od třetího do osmého ročníku).
 • Gymnázium v Novém Jičíně (výuka historie a zeměpisu ve francouzštině a češtině od třetího do šestého ročníku).
 • Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové (výuka historie a zeměpisu ve francouzštině a češtině od třetího do šestého ročníku).
 • Gymnázium v Nymburku (výuka historie a zeměpisu ve francouzštině a češtině od třetího do osmého ročníku).
 • Gymnázium Na Bojišti, Liberec (výuka matematiky, historie a zěměpisu ve francouzštině a češtině od třetího do šestého ročníku).

Francouzština na vysokých školách: Frankofonní obory na vysokých školách v České republice

V České republice existuje v rámci univerzitních studií šest frankofonních oborů. Tyto obory mají za cíl vzdělávat studenty jak v různých oborech, tak ve francouzském jazyce a kultuře.

Z těchto šesti oborů jsou dva zaměřeny na řízení a ekonomii (v Olomouci a IFTG v Praze), jeden na veřejnou správu (v Brně), jeden na společenské vědy (evropská studia v Praze) a jeden na automobilové inženýrství (ČVUT v Praze).

 • Francouzsko-český institut řízení /
  Nám.W.Churchilla 4 /
  130 67 Praha 3 /
  Tel.: (+420) 224 098 537 /
  Fax : (+420) 224 098 837 /
  Web: http://iftg.vse.cz
 • Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii /
  Univerzita Palackého /
  Filozofická fakulta /
  Křížkovského 14 /
  771 80 Olomouc /
  Tel./fax: (+420) 585 633 346 / 585 633 360 /
  Web: http://www.eaf.upol.cz/index.html
 • Francouzsko-české magisterské studium veřejné správy
  Fakulta ekonomicko-správní univerzity Masarykovy /
  Lipova 41a /
  602 00 Brno /
  Tel.: (+420) 549 493 075 /
  Web: www.econ.muni.cz/mftap /
 • Evropská studia v humanitních a společenských vědách (Univerzita Karlova) /
  Rytířská 31 /
  110 00 Praha 1 /
  Tel. : (+420) 221 610 206 /
 • Magisterská studia Automobilové inženýrství /
  Fakulta Strojní ČVUT /
  Technická 4 /
  Praha 6 /
  Tel: (+420) 224 35 24 99