1 Francouzská aliance Liberec

Francouzská aliance Liberec je součástí mezinárodní a národní sítě Francouzských Aliancí. V České republice mohou frankofilové své nadšení z francouzštiny sdílet kromě Liberce také v Brně, Českých Budějovicích, Pardubicích, Plzni a Ostravě.

Alliance francaise Liberec

Alliance française Liberec je česká nezisková organizace (nezávislá a apolitická), která vznikla díky několika nadšeným dobrovolníkům již v roce 1991. Věnuje se šíření francouzského jazyka a kultury Francie a frankofonních zemí v Libereckém kraji.

Co Vám Alliance française Liberec nabízí ?

  • kurzy francouzštiny všech jazykových úrovní
  • mezinárodní zkoušky z francouzštiny a získání diplomu DELF nebo DALF (jediné akreditované centrum v regionu)
  • kulturní akce spojené s frankofonní kulturou po celý rok
  • využívat služeb mediatéky nebo frankofonní „culturethèque“ on line
  • získat informace o Francii a frankofonních zemích (za účelem studia, cestování apod.)
  • překlady a příležitostné tlumočení z a do francouzského jazyka, korektury překladů rodilými mluvčími

Poslání Francouzských aliancí

  • Výuka francouzštiny
  • Propagace francouzské a frankofonní kultury
  • Snaha o mezikulturní dialog
  • Posilování vztahů mezi Francií a Českou republikou 

Síť francouzských aliancí ve světě

Je nejrozsáhlejší světovou sítí, zaměřenou na šíření francouzského jazyka a frankofonních kultur na mezinárodní úrovni. Představuje přes 1000 poboček ve 137 zemích světa a může se pochlubit více než 500.000 studentů. Hlavní sídlo této organizace, Nadace Francouzské Aliance (Fondation Alliance française) je v Paříži.