Historie AFL

Liberecká Francouzská Alliance (AFL) byla založena v roce 1991 skupinou nadšených frankofilů, profesorů francouzštiny a právníků z Technické univerzity. Nejprve sídlila v prostorách univerzity - současné pedagogické fakulty, kde ve stejném roce také nabídla první intenzivní letní kurzy. Její úspěšný vývoj pokračoval jak rozšířením nabídky kurzů, tak také od roku 1992 účastí francouzských lektorů na letních kurzech. V roce 1998, za výrazného přispění Francouzského velvyslanectví v Praze, byla v Liberci zaměstnána první francouzská ředitelka.

V roce 2002 se Francouzská aliance stěhuje do nových prostor v centru Liberce. Tato změna jí dovolila znásobit počet kurzů a rozvíjet centrum pro studenty, které se stává stále důležitějším.

Ve stejném roce bylo také Alianci nabídnuto uspořádání Valné hromady českých a slovenských Francouzských Alliancí. Pro toto setkání ředitelů a výborů z obou zemí bylo vybráno město Hejnice.

Na konci roku 2008 se Alliance opět stěhuje. Její nové sídlo se nachází nedaleko původního, kde může své studenty a návštěvníky přivítat v prostornějších a příjemných místnostech. Dále nabízí kurzy ve firmách a na úřadech, podporuje výměny ve školách v regionu, organizuje zkoušky z francouzského jazyka, na programu má pravidelné kulturní aktivity a nabízí široké veřejnosti množství titulů francouzských knih a učebnic ve vybavené knihovně.

 

Po další změně sídla v roce 2013 se v současnosti Francouzská aliance nachází v bezprostřední blízkosti Severočeského muzea a Galerie "Lázně". Pokračuje v nabídce kurzů francouzštiny všech úrovní, organizuje zkoušky pro získání mezinárodně platných diplomů DELFa DALF, svým členům nabízí různé aktivity, spojené s frankofonní kulturou a zvyklostmi a ve svém pravidelném tématickém "Café francais" nabízí setkání s rodilými mluvčími z libereckého okolí. Kurzů francouzštiny se v Allianci se zúčastní na 150 zájemců, včetně kurzu pro děti.

V roce 2016 liberecká Alliance oslaví 25 let.