Co je to DELF & DALF?

Co je to DELF & DALF?

DELF - Diplome d’études en langue française – Diplom studií francouzského jazyka
DALF - Diplome approfondi de la langue française – Diplom hlubšího studia francouzského jazyka

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzštiny, které vydává francouzské ministerstvo školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí:

DELF: A1 – A2 – B1 – B2
DALF: C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev. Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

Jaké výhody diplomy přinášejí?

Úspěšné složení zkoušek DELF & DALF vám umožní oficiálně prokázat vaši úroveň ovládnutí francouzštiny. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití naleznete po celém světě. Oceníte jej při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.

Jaké existují typy DELF?

Existuje více typů diplomů DELF, všechny však mají stejnou hodnotu - DELF Junior ani DELF Scolaire nejsou považovány za méně významné, na diplomu nenaleznete žádné označení. V Alliance Française Liberec umožňujeme složit celkem 3 druhy zkoušky DELF.

DELF tout public – široká veřejnost

Je otevřený pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF Junior

Je určen pro studenty mezi 12 a 18 lety, kteří chtějí získat své první osvědčení ještě na základní či střední škole. Výstupní diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní studenty. Testy se skládají v jazykových institucích.

DELF Scolaire – žákovský

Odpovídá svojí formou DELF Junior, ale s rozdílem, že studenti se přihlašují a skládají zkoušku na partnerské střední škole a jsou cenově zvýhodněni.

Více informací o diplomech na: http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php