.

Školní rok rozdělen na 3 trimestry:

podzimní trimestr: 26. 9. 2022 - 9. 12. 2022
zimní trimestr: 9. 1. 2023 - 24. 3. 2023
jarní trimestr: 3. 4. 2023 - 9. 6. 2023

Každý trimestr má 10 týdnů. V případě, že hodina během trimestru odpadne, je nahrazena na jeho konci. Výuka neprobíhá o státních svátcích, ani o podzimních (24. - 28.10. 2022) a jarních (20. - 24.2. 2023) prázdninách (nedomluví-li se studenti s lektorem jinak).

Kurzy obecného jazyka:

Rozvíjejte souběžně všechny jazykové schopnosti! Kurzy zaměřené na ústní projev, písemný projev, porozumění psanému a slyšenému slovu. Důraz je kladen především na interakci a komunikaci. Délka kurzů - 90 minut. Kurzy nabízíme v úrovních:

Úplní začátečníci
A.1 Velmi mírně pokročilí/ falešní začátečníci
A.2 Mírně pokročilí
B.1, B.2 Středně pokročilí
C.1, C.2 Pokročilí

Konverzace:

Procvičte a osvěžte si Vaše jazykové znalosti formou ústní komunikace. Úrovně kurzu jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem. Délka kurzů - 60 minut. Kurzy nabízíme v úrovních:

Conversation A2 - B1 Konverzace pro mírně/středně pokročilé

Conversation B2–C1 / Konverzace pro zkušené a pokročilé

Příprava na zkoušky:

Získejte úspěšně mezinárodně uznávaný diplom z francouzského jazyka! Nepodceňte přípravu, naši zkušení lektoři Vás na zkoušky skvěle připraví.

Préparation DELF
Příprava k maturitě z FJ

Přípravy na zkoušky DELF jsou vhodné i jako příprava k maturitě, popřípadě jako příprava na vysokou školu.