.

Nově je školní rok rozdělen na 3 trimestry:

podzimní trimestr: 27. 9. 2021 - 17. 12. 2021
zimní trimestr: 10. 1. 2022 - 25. 3. 2022
jarní trimestr: 11. 4. 2022 - 30. 6. 2022

Každý trimestr má 12 týdnů. V případě, že hodina během trimestru odpadne, je nahrazena na jeho konci. Výuka neprobíhá o státních svátcích.

Kurzy obecného jazyka:

Rozvíjejte souběžně všechny jazykové schopnosti! Kurzy zaměřené na ústní projev, písemný projev, porozumění psanému a slyšenému slovu. Důraz je kladen především na interakci a komunikaci. Délka kurzů - 90 minut. Kurzy nabízíme v úrovních:

Úplní začátečníci
A.1 Velmi mírně pokročilí/ falešní začátečníci
A.2 Mírně pokročilí
B.1, B.2 Středně pokročilí
C.1, C.2 Pokročilí

Konverzace:

Procvičte a osvěžte si Vaše jazykové znalosti formou ústní komunikace. Úrovně kurzu jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem. Délka kurzů - 60 minut. Kurzy nabízíme v úrovních:

Conversation A2 - B1 Konverzace pro mírně/středně pokročilé

Conversation B2–C1 / Konverzace pro zkušené a pokročilé

Příprava na zkoušky:

Získejte úspěšně mezinárodně uznávaný diplom z francouzského jazyka! Nepodceňte přípravu, naši zkušení lektoři Vás na zkoušky skvěle připraví.

Préparation DELF
Příprava k maturitě z FJ

Přípravy na zkoušky DELF jsou vhodné i jako příprava k maturitě, popřípadě jako příprava na vysokou školu.

Kurzy pro seniory (55+):

Během kurzů uplatňujeme volnější tempo výuky a důraz je kladen na praktickou stránku FR jazyka potřebnou při běžných situacích.

Kurzy pro maminky s dětmi:

Kurz, kde jsou vaše malé děti vítány a kde je tempo uzpůsobené mateřské i rodičovské dovolené.

Kurz francouzštiny s vařením: A table: la cuisine française

Naučte se francouzsky při přípravě výborných francouzských jídel! Kurz probíhá 1 x 14 dní ve Vratislavicích n. Nisou.