Nabídka kurzů - letní semestr (březen 2020 - červen 2020)

Obecné informace o kurzech

Francouzská aliance v Liberci Vám nabízí různé typy kurzů francouzštiny

  • skupinové
  • individuální
  • firemní
  • pro školy
  • intenzivní
  • víkendové

a všech úrovní

od začátečníků
po pokročilé

Dokážeme naslouchat našim studentům a přizpůsobit se jejich potřebám. Pokud nenajdete kurz, který by Vám vyhovoval, ať už z hlediska časového či obsahového, napište nám. Pokusíme se Vám pomoci.

Náš školní rok se dělí následovně:

Zimní semestr (16 týdnů - 16 x 90min nebo 16x 60min v závislosti na typu kurzu,semestr probíhá od konce září/ začátku října do konce ledna)
Letní semestr (14 týdnů, 14 x 90min nebo 14x 60min v závislosti na typu kurzu,semestr probíhá od začátku února do konce června)
Letní intenzivní kurz (2 týdny, začátkem července).
Nově také letní a zimní pobytové kurzy v Držkově nebo-li "Malé Normandii"
Další speciální kurzy dle konkrétní nabídky
Kde kurzy probíhají

Výuka většiny kurzů probíhá v prostorách Alliance francaise de Liberec v samém centru Liberce v dolní části Moskevské ulice (naproti kávárně My café. Nicméně v případě zájmu jsme připraveni otevřít kurz v Jablonci nad Nisou a v dalších městech našeho kraje. Kontaktujte nás, pokusíme se najít řešení.

Interaktivní tabule

Alliance française Liberec vybavena interaktivní tabulí. Spojením videoprojekce s dotykovým mechanismem umožňuje tento systém využít současně několika médií. Vyučující Alliance française tak mohou používat pedagogické metody spojující text, obraz, zvuk, video i informační zdroje z internetu a tím posílit interaktivní a komunikativní stránku kurzů.

Učebnice

Na kurzech obecného francouzského jazyka používáme učebnice ALTER EGO. Tato moderní učebnice pomáhá komplexně rozvíjet všechny stránky francouzského jazyka - gramatiku, porozumnění (poslech a čtení), mluvení (ústní interakci, samostatný ústní projev) a písemný projev. Tuto učebnici je potřeba si pořídit. Před začátkem kurzu Vás budeme informovat, kterou verzi si opatřit. V případě většího zájmu objednáváme pro naše studenty učebnice u našich partnerů se slevou.

Alliance francaise de Liberec - "žít francouzštinou"

Alliance francaise je neziskovou organizací. Oproti jazykovým školám máme za primární cíl šířit francouzskou a frankofonní kulturu, proto pořádáme nejrůznější kulturní akce, kde máte možnost mimo zdi učebny si nejen s rodilými francouzi procvičit francouzský jazyk, ale také setkat se s lidmi, kteří sdílejí Váš zájem. Členství v Alliance francaise de Liberec nabízí možnost být součástí přátelského kolektivu a "žít francouzštinou".

LISTINA STVRZUJÍCÍ KVALITU VEŠKERÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SÍTÍ FRANCOUZSKÝCH ALIANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vybrat si ke studiu francouzštiny Francouzskou alianci znamená zvolit si vynikající kvalitu poskytovaných služeb. Síť Francouzských aliancí je mezinárodní nepolitické a nenáboženské hnutí existující již déle než 120 let.

Všechny aliance, jež jsou součástí sítě Francouzských aliancí, se zavazují k následujícímu:

I. V rámci přijetí studentů:

1. Seznámit studenty, jak se mají zachovat v případě stížností, a v maximální možné míře jim pomoci za účelem usnadnění jejich studia ve Francouzské alianci.
2. Podat jasné, aktuální a úplné informace každé osobě, která projeví zájem zapsat se do kurzů francouzštiny. Veškeré informace týkající se podmínek zápisu, zrušení přihlášky, rozsahu a zaměření jednotlivých kurzů jsou zájemcům zaslány v co nejkratší možné době.
3. Studenty zapsané do Francouzské aliance pravidelně informovat o kulturních, rekreačních a sportovních aktivitách organizovaných v průběhu roku s upřesněním, zda jsou dané akce zdarma či jsou zpoplatněny.

II. V rámci výuky:

1. Poskytnout kvalitní výuku, což zahrnuje:

zařazení studenta do skupiny odpovídající úrovni jeho jazykových znalostí určené na základě prvotního hodnocení souboru jeho jazykových kompetencí ;
vedení studenta kvalifikovanými a aprobovanými vyučujícími, a to rodilými mluvčími a/nebo lektory se zkušenostmi s výukou francouzštiny, kteří byli vybráni na základě své kvalifikace, praxe a svých předností v oblasti mezilidských vztahů ;
zajištění vhodných prostor pro výuku s vybavením přizpůsobeným moderním metodám výuky cizích jazyků;
systém pravidelného hodnocení dosažených jazykových znalostí a vědomostí.

2. Nabízet kurzy koncipované v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ).

3. Rozšiřovat a přizpůsobovat nabídku kurzů potřebám studentů.

4. Umožnit každému, kdo o to projeví zájem, připravit se na mezinárodně uznávané certifikované zkoušky z francouzského jazyka a zajistit co nejlepší podmínky pro hladký průběh samotných zkoušek. Všechny Francouzské aliance v České republice mají statut oficiálního zkušebního centra pro zkoušky DELF a DALF.

III. V oblasti kultury:

Francouzské aliance nabízejí rovněž hojné kulturní aktivity, jejichž cílem je jednak představit široké veřejnosti jednotlivé frankofonní kultury, jednak podpořit interkulturní dialog s českou kulturní scénou.

Úrovně kurzů A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2

Nevíte co znamenají jednotlivé úrovně a kam se zařadit? Názvy kurzů odpovídají úrovním dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Již brzy budou dostupné podrobné popisy kurzů a jejich lektorů; v případě dotazů nás kontaktujte.