Podpořte nás

Podpořte libereckou Francouzskou Allianci

Francouzská Aliance Liberec děkuje svým sponzorům za jejich spolupráci.
Společně usilujeme o udržení i rozvoj frankofonní kultury v Libereckém kraji a tím i podporu Aliance a realizaci jejích cílů : zajištění kvalitní výuky francouzského jazyka ve frankofonním prostředí.

Sponsoři

Francouzská aliance je neziskovou organizací, proto je pro nás Váš příspěvek důležitý. Můžete podpořit konkrétní vybranou akci, anebo přispět na cokoli bez bližšího určení. Sponzorovat kulturní akci znamená spojit Vaši značku s frankofonií i Francouzskou aliancí.

• Logo Vaší společnosti při každé akci včetně našich internetových stránek v sekci «Naši partneři »
• Logo Vaší společnosti na všech propagačních materiálech (plakáty a letáčky kulturních událostí, newslettery, atd.)
• Pozvánky a volné lístky na sponzorované akce

Dobrovolníci

Francouzská Alliance je otevřená všem milovníkům francouzštiny a frankofonních kultur. Náš spolek vždy rád uvítá nové členy a to nejen pro pomoc při našich aktivitách, kde vždy naleznete přátelskou atmosféru. Dobrovolníci jsou naší nejdůležitější silou. Naše různorodé celoroční aktivity nabízejí škálu příležitostí k setkání s rodilými mluvčími všech horizontů i možnost přímo se podílet na fungování asociace v různých oblastech.

Přidejte se k nám !

liberec@alliancefrancaise.cz