Nabídka kurzů - letní semestr (únor 2019 - červen 2019)

Přihlášení do kurzu - letní semestr 2019

Všeobecné a platební podmínky:

1. Výši kurzovného a členský příspěvek je třeba uhradit nejpozději do 14 dnů od zahájení kurzu, a to převodem na účet Alliance (bankovní spojení: 981222339/0800) nebo v hotovosti v sídle Alliance francaise Liberec v Moskevské ulici 52/24.

2. V případě, že účastník, který již kurzovné zaplatil, se rozhodne jazykový kurz nenavštěvovat, platí následující podmínky :

  • do 14 dnů od data zahájení kurzu činí storno poplatek 10% z celkové ceny kurzu
  • při odstoupení po této lhůtě se kurzovné nevrací /*
    /*Kurzovné může být vráceno pouze ze závažných zdravotních důvodů, na potvrzení lékaře.

3. Členský příspěvek je nezbytný k zápisu do kurzů (pokud již nejste členy), není ale součástí kurzovného a při zrušení účasti v kurzu se nevrací. Umožňuje ale nadále využívat výhod členství v Allianci (viz. Členská přihláška). Členský příspěvek platí vždy celý kalendářní rok od 1. ledna do 31. prosince daného roku, popřípadě do dokončení právě probíhajícího semestru.

4. Při platbě bankovním převodem uveďte jako variabilní symbol Vaše rodné číslo popřípadě uveďte do poznámky Vaše celé jméno a název kurzu (např. Petr Novák - konverzace B1 středa 18:00 - 19:00)

5. V případě neotevření kurzu kvůli nedostatku zájemců Vám vrátíme celou zaslanou částku (včetně členského příspěvku).

6. Pokud chcete uplatnit slevu, připište do kolonky PŘIHLAŠUJI SE DO KURZU, o jakou slevu se jedná - student, důchodce, nezaměstnaný, mateřská dovolená. V případě, že chcete uplatnit slevu jako student, zašlete na liberec@alliancefrancaise.cz scan potvrzení o studiu nebo přineste originál do AF Liberec.

Přihláška do kurzu a přihláška ke členství v Alliance francaise Liberec

Přihlašovat se můžete do 30. 01. 2019 (u některých kurzů s pozdějším začátkem až do 06.02.).

Členská přihláška_rok 2019

Word – 65 kb

Přihláška - letní semestr 2019

Word – 57.1 kb

Po vyplnění přihlášky do kurzu a uhrazení kurzu s členským příspěvkem se stanete členem Francouzské aliance Liberec a obdržíte členskou kartičku, která Vám umožní využívat naší mediatéky a uplatnit zlevněné vstupné na kulturní akce pořádané Francouzskou aliancí Liberec. Členství je platné vždy na daný kalendářní rok.

Úplné znění obchodních podmínek

Obchodní podmínky_zimní semestr_Liberec

PDF – 404.9 kb

Zásady zpracování osobních údajů ve spolku Alliance Française Liberec, z. s.

Zásady zpracování osobních údajů ve spolku AF Liberec

PDF – 430.6 kb