Proč si vybrat Alliance française (AF)?

Alliance Française působí v přibližně 130-ti zemích a těží z více než 100 let zkušeností. Za tu dobu dokázala AF rozvinout vynikající poznatky ve výuce francouzského jazyka.

V Liberci Alliance působí od roku 1991

Odborník na výuku i praktické používání francouzštiny, AF Liberec Vám nabízí :

- Tým pedagogů specializovaných na výuku francouzštiny : Učitelé AF jsou jak Češi, tak Francouzi mající příslušné pedagogické vzdělání a jejich jazyková úroveň je vynikající. AF zajišťuje další vzdělávání svých profesorů francouzšiny, a nabízí jim pravidelné kurzy se specifickými tématy.

- Moderní a efektivní výuka : Na základě moderních postupů se způsob výuky soustředí především na komunikaci a vzájemnou aktivitu studentů. AF pracuje s moderními pomůckami jako např. s interaktivní tabulí, které jí dovolují nabízet dynamickou a účinnou výuku jazyka.

- Nabídka kurzů vycházející ze Společného Evropského Referenčního Rámce (CECR) :AF vychází vstříc specifickým požadavkům každého studenta, a zároveň se opírá o společný evropský referenční rámec hodnocení. Nabízí kurzy všech úrovní (A1-C1), jak obecné i specializované francouzštiny, tak i konverzaci, díky níž se lehce připravíte na cestu do Francie nebo jiné frankofonní země. Alliance je akreditovaným zkušebním centrem k získání mezinárodně uznávaných certifikátů DELF a DALF.

- Atraktivní ceny: AF nabízí kromě zajímavých cen také zvýhodněné kurzovné pro studenty, matky na mateřské dovolené a důchodce. V rámci takzvaného programu « kmotrovství » nabízí snížené ceny i stávajícím studentům, kteří přihlásí ke studiu francouzšiny v Allianci další zájemce.

- Víc než jen škola:- Alliance Vám umožní poznat nebo znovu objevit francouzskou kulturu prostřednictvím pořádaných akcí, frankofonních setkání nebo návštěvy knihovny, ale také během výuky, kde se pravidelně používají autentické francouzské dokumenty (písně, novinové články a reportáže, atd…).

- Sympatické místo k setkávání, kde se mluví francouzsky :

Alliance Vám v Liberci nabízí své pravidelné měsíční « Café français » av Jablonci « Thé o páté » v La Kavárně, ve spolupráci s jabloneckým frankofonním klubem. Každé 3 měsíce vychází také informační « La Gazette », určená všem členům Alliance, ale i každému jinému zájemci, a která Vám přinese aktuální zprávyo činnosti Alliance a o frankofonních událostech v regionu.

- Kontaktní místo pro frankofonní návštěvníky i pracovníky Liberecká Alliance française je kontaktním místem všech frankofonních rezidentů nebo návštěvníků Libereckého regionu, i všech frankofilů, kteří chtějí sdílet svoji lásku k francouštině.

- Partner podniků libereckého regionu : Alliance spolupracuje s podniky i společnostmi

-Alliance Française má své mezinárodní renomé a může se opřít o svoji dynamickou a vzájemně propojenou síť ve všech zemích světa.