TÝM LIBERECKÉ ALIANCE

Jak funguje liberecká Francouzská Aliance

V čele občanského sdružení Alliance française Liberec stojí Správní rada, složená z 11 členů, kteří jsou voleni z řad členů Alliance každoročním Valným shromážděním do dobrovolných a neplacených funkcí na jednoleté funkční období.
Správní rada Aliance se schází 1x za měsíc. Pětičlenný výkonný výbor se schází 1x za čtrnáct dní a rozhoduje o vnitřních záležitostech sdružení, v úzké spolupráci s ředitelem Aliance a správní radou.

Alliance française zaměstnává na třetinový úvazek českého frankofonního ředitele, který pracuje v souladu s rozhodnutími výboru Aliance a Správní rady. Do jeho kompetencí spadá komunikace s návštěvníky a členy asociace, přijímání přihlášek do kurzů a příprava kulturních akcí. Na projektech pracuje společně s pověřenými členy výboru nebo správní rady.

Výuku francouzštiny zajišťuje 7 kvalitních lektorů, z nichž 3 jsou rodilí mluvčí.

Členové výboru a Správní rady Aliance

Martin MERTLÍK – prezident AFL

Didier DELÉPINE – vice prezident AFL, člen výboru pověřený jednáním s Francouzským Institutem v Praze

Ondřej ZEMÁNEK – člen výboru, tajemník AFL

Benoît PRIMAS – člen výboru, finance

Jarmila DELÉPINE – členka výboru AFL, komunikace

Helena SEMERÁKOVÁ – členka správní rady

Randa TOMEHOVÁ - členka správní rady, Groupe Europe - evropské a pedagogické projekty

Jiřina ZAHRADNÍKOVÁ – členka správní rady, jablonecký Frankofonní klub

Radoslav ŠKVOR – člen správní rady, koordinace jazykových kurzů v Alianci, kontakt s učiteli francouzštiny na školách libereckého regionu

Mariam Sonia FOREROVÁ - členka správní rady
Ismaïl BEZZANI – člen správní rady

Ředitel Aliance

Martin FIŠER