TÝM LIBERECKÉ ALIANCE

Jak funguje liberecká Francouzská Aliance

V čele občanského sdružení Alliance française Liberec stojí Správní rada, jejíž členové jsou voleni z řad členů Alliance každoročním Valným shromážděním do dobrovolných a neplacených funkcí.
Správní rada rozhoduje o vnitřních záležitostech sdružení, v úzké spolupráci s ředitelem Aliance.

Alliance française zaměstnává českého frankofonního ředitele, který pracuje v souladu s rozhodnutími výboru Aliance a Správní rady. Do jeho kompetencí spadá komunikace s návštěvníky a členy asociace, přijímání přihlášek do kurzů a příprava kulturních akcí. Na projektech pracuje společně s pověřenými členy výboru nebo správní rady.

Členové výboru a Správní rady Aliance

Radoslav Škvor – prezident AFL

Martin Mertlík – vice prezident AFL

Petra Hanušová – členka správní rady AFL

Laurianne Delabarre – členka správní rady AFL

Benoit Primas – člen správní rady AFL

Ředitelka Aliance

Anna Blechová