Nabídka kurzů - letní semestr (únor 2019 - červen 2019)

Úrovně podle společenského referenčního rámce pro jazyky

Nejste si jisti svoji úrovní?

Možná Vám napomůže popis jednotlivých úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úroveň A1

Úroveň A1 odpovídá 1. stupni studia jazyka neboli objevování. Pokrývá přibližně prvních 60 hodin studia. Úroveň A1.1 je určena úplným začátečníkům. Po absolvování úrovně A1.3 je student schopen: porozumět a používat známá a běžná vyjádření a výrazy umožňující mu vyhovět svým konkrétním potřebám; mluvit o sobě; mluvit o svém blízkém okolí a komunikovat jednoduchým způsobem s protějškem hovořícím pomalu a zřetelně.

Úroveň A2

Úroveň A2 je také nazývána úrovní „přežití“. Student s úrovní A2 je již schopen rozumět větám a výrazům souvisejícím s každodenními situacemi (osobní a rodinné informace, nákupy, práce apod.), komunikovat v rozsahu jednoduché výměny informací a popisu svého blízkého okolí.

Úroveň B1

Úroveň B1 je první úrovní samostatného užívání jazyka – překročení prahu v komunikaci. Student s úrovní B1 rozumí zřetelné a standardní mluvě a dokáže se jazykově orientovat ve většině situací při cestování. Je schopen vyprávět zážitky, sen, vysvětlit projekt nebo myšlenku.

Úroveň B2

Úroveň B2 je druhý stupeň samostatného uživatele. Student úrovně B2 je schopný porozumět hlavním myšlenkám konkrétního tématu stejně jako porozumět složitějším textům. Může komunikovat s určitou mírou spontánnosti a plynulosti (například s rodilým mluvčím). Může popsat širokou škálu témat jasným a detailním způsobem, vyjádřit svůj názor a vysvětlit výhody a nevýhody různých možností.

Úroveň C1

Úroveň C1 je nezávislá úroveň. Student úrovně C1 rozumí široké škále náročných a delších textů stejně jako smysl, který z nich vyplývá. Dokáže mluvit spontánně a plynule bez zjevných obtíží. Ovládá větný rozbor textů, výslovnost a souvislý rozhovor.

Kompletní verze je ke stažení na stránkách MŠMT.