Valné shromáždění a Galette des Rois

Valné shromáždění a Galette des Rois

Dovolte nám Vás pozvat na Valné shromáždění Alliance francaise Liberec, která se bude konat 08.01. od 17:30 v Café Okolo, kde zhodnotíme uplynulé aktivity za rok 2018, podíváme se co se chystá v roce 2019 a zároveň budou voleni členi do naší Rady. Jelikož jsme neziskovou organizací, každý náš člen se může aktivně podílet na našem rozvoji. Bezprostředně po Valné hromadě bude následovat naše tradiční café francais, tentokrát s ochutnávkou klasického francouzského koláče Galette des Rois. Potvrďte prosím svou účast na Valném shromáždění na liberec@alliancefrancaise.cz. Těšíme se na Vás!