8. ledna 2021

Krátká historie

V roce 1886, tedy necelé tři roky od založení Alliance française v Paříži, se otevírá pobočka Alliance française v Praze. Už roku 1887 má více než 254 členů, mezi kterými byli i budoucí českoslovenští prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš.

Historie Alliance française Ostrava se začíná psát na počátku minulého století. Již ve dvacátých letech 20. století mezi osmdesáti francouzskými aliancemi mladé Československé republiky patřila Alliance française Ostrava k těm nejaktivnějším. Pořádala přednášky o odkazu velikánů francouzské literatury - např. Alfreda de Musseta, Anatola France, ale i besedy o aktuálních otázkách doby: bezdrátové telegrafii či rádiovém vysílání, životu na planetě Mars, přejezdu Sahary automobilem.

Citujme Huberta Beuve-Méry, tehdejšího ředitele Francouzského institutu v Praze a pozdějšího zakladatele deníku „Le Monde“: „Alliance française Ostrava má krásné sídlo, mnoho posluchačů, pestrý a atraktivní program.“ Slibný rozvoj a nadšení bohužel přerušila druhá světová válka.

Druhá světová válka a politický převrat v r. 1948

Německá okupace za druhé světové války a politický převrat v únoru 1948 znemožnily další rozvoj francouzského jazyka a kultury. Alliance française Ostrava, která byla krátce po válce obnovena, musela v roce 1948 přerušit svou činnost. V zemi orientované výhradně na východ byla francouzština více než čtyřicet let na okraji zájmu.

Rok 1991 ... a poté

Dva roky po „sametové revoluci“ se skupina nadšenců rozhodla s pomocí Francouzského velvyslanectví v Praze obnovit v Ostravě činnost Alliance française. Situace nebyla nijak ideální, více než čtyřicet let socialistického realismu udělalo z 0stravy extrémně znečištěné město dělníků, kde prakticky jedinou kulturou byla kultura uhlí, oceli a potu. Naštěstí touha to změnit byla velice silná.

Počátky Alliance française Ostrava byly opravdu skromné – malá pronajatá místnost s několika svazky francouzských knih přístupná veřejnosti jedno odpoledne v týdnu. Velice brzy začíná nabízet kurzy francouzštiny a pořádat všemožné kulturní akce. První Journées françaises v říjnu 1992 se setkaly s kladným ohlasem publika i médií v celém regionu. Od té doby Alliance française Ostrava pokračuje ve své činnosti založené na kladné motivaci všech členů a dobrovolné práci výboru. Alliance française se za šestnáct let již pětkrát stěhovala, aby mohla vyjít vstříc stále stoupajícímu zájmu o kurzy francouzštiny.
Od září 2007 sídlí Alliance Française Ostrava v ulici Na Hradbách v centru města. V budově o třech podlažích je celkem sedm učeben (jedna z nich je vybavena interaktivní tabulí), mediatéka, společenská místnost s kapacitou 50 návštěvníků, ve které se konají výstavy či přednášky.
V roce 2009 navštěvovalo kurzy francouzštiny více než 800 studentů – a to nejen v Ostravě, ale také v Opavě, kde se začalo vyučovat od září! Kulturní program, který nabízí to nejlepší z frankofonních zemí, má své věrné publikum. Francouzské kulturní dny, pořádané v říjnu, se brzy staly „Francouzským podzimem“ (v r. 2009 přišlo 4000 návštěvníků). Také Dny frankofonie v březnu a Svátek hudby v červnu jsou již pevně zakotveny v ostravské kulturní scéně. Alliance française Ostrava dále organizuje letní a zimní intenzivní kurzy francouzštiny, euroregionální soutěž ve zpěvu frankofonní písně, filmový klub. Přestože Alliance française Ostrava letos oslavila 20. narozeniny, nadšení a energie má tolik jako v jejich začátcích!

8. ledna 2021

Síť francouzských aliancí v České republice

Alliance française Ostrava je součástí národní sítě šesti francouzských aliancí v České republice. Frankofilové mohou své nadšení z francouzštiny sdílet také v Brně, Českých Budějovicích, Liberci,Pardubicích a Plzni!

Na celém světě je více než 1000 poboček Alliance française ve 130 zemích světa, které navštěvuje více než 500 000 studentů. Fondation Alliance française (působící v Paříži) morálně i právně zaštiťuje všechny pobočky Alliance française a pomáhá jim při profesionalizaci jejich četných kulturních aktivitách.

8. ledna 2021

Alliance Française Ostrava

Alliance Française Ostrava

Alliance française Ostrava se od svého založení v roce 1991 věnuje šíření francouzského jazyka a kultury Francie, ale také frankofonních zemí v Moravskoslezském kraji.

Tato česká nezisková organizace (nezávislá a apolitická) vznikla díky několika nadšeným dobrovolníkům – frankofilům, kteří si přáli přiblížit ostatním kulturu a jazyk osobností jakými jsou Marguerite Duras, Henri Dunant, Audrey Tautou, Hubert Reeves, Rokia Traoré, Zinédine Zidane, Justine Hénin, Maurice Grévisse, Astérix a mnoho dalších ...

V Alliance française Ostrava můžete :

  • navštěvovat kurzy francouzštiny v Ostravě !
  • vykonat zkoušku z francouzštiny a získat diplom DELF nebo DALF (jediné zkušební centrum v regionu)
  • účastnit se během celého roku kulturních akcí (filmových představení, koncertů, přednášek, výstav, divadelních představení aj.)
  • využívat služeb mediatéky (téměř 4000 titulů, časopisy, filmy, CD, atd.)
  • nalézt informace o Francii a frankofonních zemích (za účelem studia, cestování apod.)

Nabízíme také tlumočení a příležitostné překlady z a do francouzského jazyka.

8. ledna 2021

Francouzský institut v Praze

Ve Francouzském institutu v Praze se samozřejmě můžete učit francouzsky, ale také se účastnit nejrůznějších kulturních aktivit.

Jeho cíl: přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět odvážná a novátorská díla, iniciovat setkání mezi českými a francouzskými umělci, rozvíjet stále plodné vztahy mezi oběma zeměmi se silnou kulturní tradicí… 

8. ledna 2021

Velvyslanectví Francouzské republiky

Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze je hlavním symbolem bohatých vztahů mezi Českou republikou a Francií. Francouzská vláda jako první uznala nezávislost Československa ještě před jeho oficiálním vyhlášením 28. října 1918. Od roku 1919 sídlí Velvyslanectví Francouzské republiky v Palais Buquoy na Malé Straně.

8. ledna 2021

Listina stvrzující kvalitu veškerých služeb poskytovaných sítí Francouzských aliancí v České republice

LISTINA STVRZUJÍCÍ KVALITU VEŠKERÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SÍTÍ FRANCOUZSKÝCH ALIANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vybrat si ke studiu francouzštiny Francouzskou alianci znamená zvolit si vynikající kvalitu poskytovaných služeb. Síť Francouzských aliancí je mezinárodní nepolitické a nenáboženské hnutí existující již déle než 120 let.

Všechny aliance, jež jsou součástí sítě Francouzských aliancí, se zavazují k následujícímu :

I. V rámci přijetí studentů :

I. 1. Seznámit studenty, jak se mají zachovat v případě stížností, a v maximální možné míře jim pomoci za účelem usnadnění jejich studia ve Francouzské alianci.

I. 2. Podat jasné, aktuální a úplné informace každé osobě, která projeví zájem zapsat se do kurzů francouzštiny. Veškeré informace týkající se podmínek zápisu, zrušení přihlášky, rozsahu a zaměření jednotlivých kurzů jsou zájemcům zaslány v co nejkratší možné době.

I. 3. Studenty zapsané do Francouzské aliance pravidelně informovat o kulturních, rekreačních a sportovních aktivitách organizovaných v průběhu roku s upřesněním, zda jsou dané akce zdarma či jsou zpoplatněny.

II. V rámci výuky :

II. 1. Poskytnout kvalitní výuku, což zahrnuje :

a. zařazení studenta do skupiny odpovídající úrovni jeho jazykových znalostí určené na základě prvotního hodnocení souboru jeho jazykových kompetencí ;

b. vedení studenta kvalifikovanými a aprobovanými vyučujícími, a to rodilými mluvčími a/nebo lektory se zkušenostmi s výukou francouzštiny, kteří byli vybráni na základě své kvalifikace, praxe a svých předností v oblasti mezilidských vztahů ;

c. zajištění vhodných prostor pro výuku s vybavením přizpůsobeným moderním metodám výuky cizích jazyků ;

d. systém pravidelného hodnocení dosažených jazykových znalostí a vědomostí.

II.2. Nabízet kurzy koncipované v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ).

II.3. Rozšiřovat a přizpůsobovat nabídku kurzů potřebám studentů.

II.4. Umožnit každému, kdo o to projeví zájem, připravit se na mezinárodně uznávané certifikované zkoušky z francouzského jazyka a zajistit co nejlepší podmínky pro hladký průběh samotných zkoušek. Všechny Francouzské aliance v České republice mají statut oficiálního zkušebního centra pro zkoušky DELF a DALF.

III. V oblasti kultury :

III.1. Francouzské aliance nabízejí rovněž hojné kulturní aktivity, jejichž cílem je jednak představit široké veřejnosti jednotlivé frankofonní kultury, jednak podpořit interkulturní dialog s českou kulturní scénou.