17. ledna 2013

Listina stvrzující kvalitu veškerých služeb poskytovaných sítí Francouzských aliancí v České republice

LISTINA STVRZUJÍCÍ KVALITU VEŠKERÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SÍTÍ FRANCOUZSKÝCH ALIANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vybrat si ke studiu francouzštiny Francouzskou alianci znamená zvolit si vynikající kvalitu poskytovaných služeb. Síť Francouzských aliancí je mezinárodní nepolitické a nenáboženské hnutí existující již déle než 120 let.

Všechny aliance, jež jsou součástí sítě Francouzských aliancí, se zavazují k následujícímu :

I. V rámci přijetí studentů :

I. 1. Seznámit studenty, jak se mají zachovat v případě stížností, a v maximální možné míře jim pomoci za účelem usnadnění jejich studia ve Francouzské alianci.

I. 2. Podat jasné, aktuální a úplné informace každé osobě, která projeví zájem zapsat se do kurzů francouzštiny. Veškeré informace týkající se podmínek zápisu, zrušení přihlášky, rozsahu a zaměření jednotlivých kurzů jsou zájemcům zaslány v co nejkratší možné době.

I. 3. Studenty zapsané do Francouzské aliance pravidelně informovat o kulturních, rekreačních a sportovních aktivitách organizovaných v průběhu roku s upřesněním, zda jsou dané akce zdarma či jsou zpoplatněny.

II. V rámci výuky :

II. 1. Poskytnout kvalitní výuku, což zahrnuje :

a. zařazení studenta do skupiny odpovídající úrovni jeho jazykových znalostí určené na základě prvotního hodnocení souboru jeho jazykových kompetencí ;

b. vedení studenta kvalifikovanými a aprobovanými vyučujícími, a to rodilými mluvčími a/nebo lektory se zkušenostmi s výukou francouzštiny, kteří byli vybráni na základě své kvalifikace, praxe a svých předností v oblasti mezilidských vztahů ;

c. zajištění vhodných prostor pro výuku s vybavením přizpůsobeným moderním metodám výuky cizích jazyků ;

d. systém pravidelného hodnocení dosažených jazykových znalostí a vědomostí.

II.2. Nabízet kurzy koncipované v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ).

II.3. Rozšiřovat a přizpůsobovat nabídku kurzů potřebám studentů.

II.4. Umožnit každému, kdo o to projeví zájem, připravit se na mezinárodně uznávané certifikované zkoušky z francouzského jazyka a zajistit co nejlepší podmínky pro hladký průběh samotných zkoušek. Všechny Francouzské aliance v České republice mají statut oficiálního zkušebního centra pro zkoušky DELF a DALF.

III. V oblasti kultury :

III.1. Francouzské aliance nabízejí rovněž hojné kulturní aktivity, jejichž cílem je jednak představit široké veřejnosti jednotlivé frankofonní kultury, jednak podpořit interkulturní dialog s českou kulturní scénou.

31. května 2010

Velvyslanectví Francouzské republiky

Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze je hlavním symbolem bohatých vztahů mezi Českou republikou a Francií. Francouzská vláda jako první uznala nezávislost Československa ještě před jeho oficiálním vyhlášením 28. října 1918. Od roku 1919 sídlí Velvyslanectví Francouzské republiky v Palais Buquoy na Malé Straně

31. května 2010

Francouzský institut v Praze

V Francouzském institutu v Praze se samozřejmě můžete učit francouzsky, ale také se účastnit nejrůznějších kulturních aktivit.

« Jeho cíl: přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět odvážná a novátorská díla, iniciovat setkání mezi českými a francouzskými umělci, rozvíjet stále plodné vztahy mezi oběma zeměmi se silnou kulturní tradicí… »

31. května 2010

Francouzsko-české kluby

V České republice je sedm francouzsko-českých klubů : v Kladně (Tel : 312 608 318), Zlíně (Tel : 577 220 572), Příbrami (Tel : 318 626 486), Ústí nad Labem (Tel : 472 771 600), Hradci Králové (495 061 556), Lounech (Tel : 415 653 493) a Kroměříži (Tel : 573 335 551). Tyto asociace frankofilů se snaží rozvíjet francouzsko-české vztahy na místní úrovni.

24. května 2010

Síť francouzských aliancí

Alliance française Ostrava je součástí národní sítě šesti francouzských aliancí v České republice. Frankofilové mohou své nadšení z francouzštiny sdílet také v Brně, Českých Budějovicích, Liberci,Pardubicích a Plzni !

Na celém světě je více než 1000 poboček Alliance française ve 130 zemích světa, které navštěvuje více než 500 000 studentů.Fondation Alliance française (působící v Paříži) morálně i právně zaštiťuje všechny pobočky Alliance française a pomáhá jim při profesionalizaci jejich četných kulturních aktivitách.