17. října 2019

« Filières francophones » v ČR

Na univerzitních fakultách České republiky existuje šest « Filières francophones ». Jejich cílem je vzdělávat studenty v daném oboru a zároveň jim zajistit vysokou úroveň znalostí francouzského jazyka a kultury.

30. září 2019

České sekce na francouzských gymnáziích

Od dvacátých let minulého století existují dvě české sekce na francouzských gymnáziích: v Dijonu a v Nîmes. Tyto sekce přijímají české gymnazisty, kteří studují poslední tři roky ve Francii. Bilingvinní absolventi českých sekcí, kteří zároveň dobře znají kulturní specifika našich dvou zemí, se skvěle uplatní v nejrůznějších sférách kontaktů mezi Francií a Českou republikou.

j'efface : tmp/dump/sav_spip_af_OSTRAVA_20230917_123207.sql.zip