31. května 2010

« Filières francophones » v ČR

Na univerzitních fakultách České republiky existuje šest « Filières francophones ». Jejich cílem je vzdělávat studenty v daném oboru a zároveň jim zajistit vysokou úroveň znalostí francouzského jazyka a kultury.

31. května 2010

České sekce na francouzských gymnáziích

Od dvacátých let minulého století existují dvě české sekce na francouzských gymnáziích : v Dijonu a v Nîmes. Tyto sekce přijímají české gymnazisty, kteří studují poslední tři roky ve Francii. Bilingvinní absolventi českých sekcí , kteří zároveň dobře znají kulturní specifika našich dvou zemí, se skvěle uplatní v nejrůznějších sférách kontaktů mezi Francií a Českou republikou.