Otestujte svou úroveň francouzštiny !

Kurzy Alliance Française Ostrava jsou definovány podle úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Výsledek vašeho hodnocení vám dá ukáže, jaká je vaše úroveň.

A1 - Objevuji francouzštinu

Dokážu porozumět a používat známé a každodenní výrazy pomocí velmi jednoduchých vět k uspokojení konkrétních potřeb.
Dělám test umístění A1: [https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/test-de-placement-a1/1]

A2 - Rozumím jednoduchým zprávám

Rozumím izolovaným větám a výrazům vztahujícím se k mému bezprostřednímu prostředí: rodině, práci, škole. Dokážu mluvit o běžných tématech.
Dělám test umístění A2: [https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/test-de-placement-a2/1]

B1 - Umím komunikovat ve frankofonním prostředí

Dokážu porozumět klíčovým bodům zprávy, když se používá jasný, standardní jazyk. Dokážu komunikovat ve většině situací, se kterými se setkám při cestování. Umím vyprávět zážitek nebo mluvit o událostech.
Dělám test umístění B1: [https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/test-de-placement-b1/1]

B2 - Komunikuji s lehkostí

Dokážu porozumět základnímu obsahu komplexních zpráv o konkrétních nebo abstraktních tématech. Komunikuji plynule s rodilým mluvčím a mluvím jasně a podrobně o široké škále témat.
Dělám test umístění B2: [https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/test-de-placement-b2/1]