Ceny kurzů & Všeobecné podmínky & Kalendář

Ceník a podmínky

Obecná francouzština, Konverzace / Gramatika, Příprava na DELF&DALF 4 999,- Kč/rok

splatné k 15. 10. 2017. Roční kurzovné je možné rozdělit na 2 splátky splatné k 15. 10. 2017 - 3200,- Kč a k 10. 12. 2017 - 1799,- Kč.
V případě neuhrazení do 10.12. včetně - další splátka (od 11.12. do 26.2.) - 2799,- Kč. Stejná částka i splatnost platí i pro nové studenty v 2. semestru.
Speciální kurzy 799,- Kč/čtyřtýdenní moduly
Junior 3 999,- Kč/rok

splatné k 15. 10. 2017. Roční kurzovné je možné rozdělit na 2 splátky splatné k 15. 10. 2017 - 2500,- Kč a k 10. 12. 2017 - 1499,- Kč.
V případě neuhrazení do 11.12. včetně - další splátka (od 12.12. do 26.2.) - 2199,- Kč. Stejná částka i splatnost platí i pro nové studenty v 2. semestru.
Příprava na maturitu / přijímací zkoušky
Přípravné a opakovací kurzy
Individuální kurzy 2300,- Kč, 4 200,- Kč anebo 5 700,- Kč dle počtu hodin v balíčku
Intenzivní kurzy

AF Ceník 2017-2018

Word – 98 kb

Všeobecné podmínky  :

  • Alliance Française Ostrava vám zdarma nabízí rozřazovací test, díky kterému si můžete ověřit, jaká úroveň kurzu by vám nejvíce vyhovovala;
  • Změny skupiny/kurzu jsou možné do 3 týdnů po zahájení kurzu;
  • Zápisné je na celý školní rok a zahrnuje členství v AF do 31.8.2018;
  • Zápisné je splatné k 15. 10. 2017 anebo je možné rozdělit na 2 splátky splatné k 15. 10. 2017 a k 10. 12. 2017, případně k 26. 2. 2018;
  • Pro studenty, kterí nastoupí v pruběhu školního roku, se kurzovné stanoví individuálně;
  • V případě, že nemůžete docházet na vámi vybraný kurz, vám může být ve výjimečných případech vrácena část uhrazeného kurzovného po předložení věrohodného odůvodnění: zdravotní důvody anebo stěhování. Veškeré žádosti o vrácení části kurzovného musí být doloženy věrohodným a adekvátním písemným důkazem. Při vrácení kurzovného si Alliance française ponechává manipulační poplatek 250,- Kč;
  • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 platící studenti. Jestliže se nenaplní minimální počet studentů pro otevření kurzu, vyhrazuje si Alliance Française Ostrava právo neotevřít tento kurz a v případě, že byl tento kurz již uhrazen, nabídnout jiný kurz z nabídky AF. V případě, že nebude žádný jiný kurz vyhovovat požadavkům studenta, který kurz hradil, bude kurzovné v plné výši vráceno.;
  • Při zápisu do Alliance Française Ostrava svým podpisem stvrzujete, že jste byli s výše uvedenými podmínkami obeznámeni.

AF Všeobecné podmínky 2017-2018

Word – 85 kb