Ceník služeb, všeobecné podmínky

Členství v AF

  • Dle stanov AF může být členem každý občan ČR na základě přihlášky a po zaplacení členského příspěvku (viz ceník). VH dne 05/12/2013 dále potvrdila možnost členství také pro cizince.
  • Členství začíná dnem podání přihlášky a zaplacením členského příspěvku a trvá 6 nebo 12 celých kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl členský příspěvek uhrazen.
  • Členy AF jsou automaticky všichni studenti zapsaní do kurzu AF. Členství platí do konce školního roku, ve kterém student uhradil minimálně 1. splátku ročního kurzovného (viz ceník).
  • Výše členských poplatků je uvedena v ceníku AF.
  • Práva a povinnosti členů AF jsou dány Stanovami AF Ostrava. Stanovy jsou k nahlédnutí na recepci AF.

Mediatéka

  • Mediatéka AF Ostrava soustřeďující informační materiály (knihy, CD, DVD, časopisy, …), které se týkají současné Francie a frankofonních zemí, patří mezi nejdůležitější dokumentační centra v Moravskoslezském kraji.
  • Každý člen AF má možnost výpůjčky materiálů domů. Množství a doba výpůjčky se řídí Výpůjčním řádem, který je k nahlédnutí na recepci AF.
  • Požádat o prodloužení vypůjčeného materiálu (možnost jednoho prodloužení) anebo rezervaci požadovaného dokumentu lze osobně na recepci AF, telefonicky nebo emailem.
  • V případě ztráty zapůjčeného materiálu je student/člen povinen uhradit jeho plnou cenu a náklady spojené s objednáním a doručením nového materiálu.
  • Členská karta zároveň umožňuje zvýhodněné vstupné pro vybrané kulturní akce pořádané nebo podporované Alliance française Ostrava.

AF Všeobecné podmínky od 1.9.2015

Word – 68.5 kb