Francouzský podzim v Ostravě

Soutěž - Molière v moderní době

Před 400 lety se narodil Jean-Baptiste Poquelin – Molière, bez pochyby nejslavnější francouzský dramatik. Molière se zapsal do historie Francie i do vývoje francouzského jazyka.
Alliance Francaise Ostrava každoročně pořádá soutěž „Co mi připomíná Francii“ pro školní mládež České republiky a téma letošního ročníku je „ Molière v moderní době“.
Z úryvků nejslavnějších Moliérových her vyberte jeden a převeďte ho do současného jazyka spisovné nebo hovorové formy. Samozřejmě ve francouzštině!

Ještě váháte? Nechte se inspirovat krátkou upoutávkou k soutěži!

Pravidla soutěže:

 • Zvolený text musí být jedním z úryvků vybraných organizátory soutěže.
 • Francouzština nesmí být mateřským jazykem účastníka soutěže.
 • Účastnit se mohou pouze žáci základních a studenti středních škol.
 • Účastnit se může jednotlivec nebo skupina.
 • Účastníci budou rozděleni do dvou kategorií podle roků výuky francouzského jazyka: 4 roky a méně a více než 4 roky. Školní rok 2022/2023 se nepočítá.
 • Texty musí být poslány nejpozději do 18. listopadu na adresu: direction.ostrava@alliancefrancaise.cz
 • K textu, prosím, doplňte křestní jména a příjmení žáků/studentů, kontakt na profesora francouzštiny, název školy, počet roků výuky francouzského jazyka.
 • Vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen vítězům proběhne v prosinci 2022.

Kritéria hodnocení:

 • Pravopis a slovní zásoba (spisovná forma současné francouzštiny, verlan, hovorová forma současného jazyka)
 • Dodržení režijní podoby originálu (scénické poznámky: kurzivou, jména postav etc.)
 • Originalita textu

Nechejte volné pole své představivosti! Je na vás interpretovat Moliéra, jeho talent a jeho poselství.

V Google Drive najdete (klikněte zde):

 • Pravidla soutěže ve francouzštině a češtině
 • Pedagogického průvodce ve francouzštině
 • Původní nezkrácené texty
 • Vybrané úryvky s krátkou charakteristikou postav a divadelní hry

Vybrané úryvky:

 • L´Avare, acte I – scène III - (Lakomec)
 • Le mariage forcé, acte I, scène VIII - (Sňatek z donucení)
 • Le malade imaginaire, acte III, scène X - (Zdravý nemocný)
 • Les fourberies de Scapin, acte II, scène III - (Scapinova šibalství)

Zad podpory Francouzského institutu v Praze