Výhody zápisu a všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje

  • Poplatek za zrušení kurzu:
    Po začátku výuky nebude vrácena žádná náhrada.
    V případě, že člen kurzu v průběhu semestru přestane navštěvovat kurz/kurzy, mohou být registrační poplatky vráceny pouze po předložení odůvodnění, a to z následujících důvodů: neplánované přestěhování nebo zdravotní důvod. Každá žádost o vrácení musí být podána písemně a musí být přiložena příslušná průkazná dokumentace. Jakákoli přijatá náhrada bude podléhat manipulačnímu poplatku 250 Kč;
  • Skupinové / kurzové změny budou přijaty pouze během prvních tří týdnů výuky;
  • V prvním semestru musí být registrační poplatky zaplaceny do 10. října 2022. V druhém semestru do 27. února 2023. Po tomto datu budou účtovány pokuty ve výši 50 Kč za každý začatý týden;
  • V případě, že nebude dosaženo minimálního počtu účastníků pro otevření kurzu (5 osob), si Alliance Française vyhrazuje právo neotevřít kurz nebo navrhnout registrovaným členům jiný vzorec kurzu založený na soukromých lekcích. V případě neotevření kurzu bude členovi, který již zaplatil registrační poplatek, vrácena celá částka;
  • Každý, kdo se zaregistruje u Alliance Française Ostrava, by si měl tyto podmínky přečíst.