DELF Scolaire Session Entraînement

DELF Scolaire Session Entraînement

Tato varianta zkoušek DELF je shodná s DELF Junior. Rozdílné je však místo konání zkoušky. DELF Scolaire se koná ve školském zařízení, které má uzavřenou smlouvu s Francouzským velvyslanectvím a lokálním centrem zkoušek. Studenti se zapisují přímo ve škole, která nabízí zvýhodněné ceny jednotlivých zkoušek.

Zápis a termín odevzdání přihlášek: od 6. do 15. října 2023.

Odkaz na registraci : https://share-eu1.hsforms.com/1T4TsRDd5QJilqRPwpmMorA2d7op4

Nejpozději týden před konáním zkoušky obržíte emailem pozvánku ke zkoušce.