DELF/DALF pro širokou veřejnost - zápis od 9. do 18. 5. 2018

DELF/DALF pro širokou veřejnost - zápis od 9. do 18. 5. 2018

DELF/ DALF pro širokou veřejnost
zápis od 9. do 18. května 2018
zkoušky od 18. do 22. června 2018

Vážení studenti francouzštiny,
níže si můžete stáhnout přihlášku ke zkoušce. Vyplněnou nám ji, prosím, pošlete spolu s potvrzením o platbě na emailovou adresu ostrava@alliancefrancaise.cz.

Zhruba týden po ukončení zápisu a po uhrazení poplatku obdržíte e-mailem pozvánku ke zkoušce s upřesněním data a hodiny písemné i ústní zkoušky.

inscription_prihlaska_tout_public_juin_2018.doc

Word – 1.7 Mb

Přihláška DELF Tout public 2018