Přihláška

Vážení studenti,
zde naleznete informace o možnostech přihlášení.

Prostřednictvím webových stránek
Přihlašovat se můžete elektronicky na tomto odkazu Elektronická přihláška

Prostřednictvím emailu nebo osobně
Nebo si přihlášku stáhněte a vyplněnou nám ji, prosím, pošlete emailem na ostrava@alliancefrancaise.cz nebo ji odevzdejte osobně na recepci AF.

Skupinové kurzy

Word – 81.5 kb

Individuální kurzy

Word – 80.5 kb

Následně obdržíte emailem potvrzení, případně také doplňující informace ke kurzu.