« Filières francophones » v ČR

Na univerzitních fakultách České republiky existuje šest « Filières francophones ». Jejich cílem je vzdělávat studenty v daném oboru a zároveň jim zajistit vysokou úroveň znalostí francouzského jazyka a kultury.