Florent Brossollet

Ředitel

Florent Brossollet

Jen co jsem dokončil studium v oblasti obchodu, propadl jsem touze cestovat a poznávat svět. Od roku 2012 jsem strávil čtyři roky v Latinské Americe, jeden rok v Srbsku a další pak v Karibiku. A nyní, ve věku 30 let, jsem tady v České republice, abych pokračoval ve svém záměru šířit francouzský jazyk a frankofonní kulturu.

Dialog a vzájemná interakce mezi lidmi a kulturami jsou klíčové prvky, které mě každodenně motivují a bude mi potěšením se s vámi shledat v Alliance Française Ostrava!