Obecná francouzština

Zdokonalování lingvistických a komunikativních schopností, které přispívají k lepším reakcím v každodenních situacích. Cílem kurzů je i prohloubení kulturních znalostí.

Kurzy jsou rozděleny do pěti základních úrovní a rozvíjejí všechny jazykové kompetence. Od 3. ročníku se v kurzu obvykle střídá český lektor s rodilým mluvčím, později je již kurz veden pouze rodilým mluvčím.

Klasická forma

Úroveň A1 (začátečníci) Období Počet lekcí Cena
A1.1 (úplní začátečníci) 1. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
A1.2 (falešní začátečníci) 2. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
A.1 celý školní rok 32 x 90 min 5999 Kč
Úroveň A2 (mírně pokročilí) Období Počet lekcí Cena
A2.1 1. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
A2.2 2. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
A.2 celý školní rok 32 x 90 min 5999 Kč
Úroveň B1 (středně pokročilí) Období Počet lekcí Cena
B1.1 1. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
B1.2 2. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
B1 celý školní rok 32 x 90 min 5999 Kč
Úroveň B2 (pokročilí) Období Počet lekcí Cena
B2.1 1. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
B2.2 2. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
B2 celý školní rok 32 x 90 min 5999 Kč
Úroveň C1 (vysoce pokročilí) Období Počet lekcí Cena
C1.1 1. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
C1.2 2. semestr 16 x 90 min 3299 Kč
C1 celý školní rok 32 x 90 min 5999 Kč

Elektronická přihláška:
http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/Formulaire-d-inscription?lang=cs