Gabriela Matulová

Vyučující

Gabriela Matulová

Francie mě vždy přitahovala svou rozmanitostí, kulturou a historií a jsem ráda za každou příležitost, kdy se mohu vydat na některý z pobytů, které pravidelně organizuji pro své žáky a studenty, těší mě komunikace s partnerskými školami a institucemi a v neposlední řadě i setkávání se s jinými frankofonními nadšenci. Věřím, že něco ze své více než desetileté pedagogické práce budu moci předat i studentům Alliance Française.