Dny frankofonie 2017

Informační den pro zájemce o studium/práci s francouzštinou

Ve čtvrtek 23. března pořádá Alliance Française Ostrava setkání, kde budou představeny výhody studia francouzského jazyka a jeho následného využití v zaměstnán


Během tohoto odpoledne se budete moci zeptat na vše, co vás zajímá o výměnných pobytech, studiu francouzštiny, bilingvním vzdělávání, evropské sekci s rozšířenou výukou francouzštiny v ČR a možnostech práce v zahraničí, v České republice a v Moravskoslezském kraji.
Témata prezentací:

  • francouzština v České republice
  • studium ve Francii
  • možnosti stipendií
  • výměnné pobyty
  • program “Rok v Lotrinsku”
  • firmy využívající francouzštinu

Setkání je určeno studentům středních škol, kteří si vybírají druhý cizí jazyk, maturantům, kteří již měli hodiny francouzštiny nebo také vysokoškolským studentům, kteří francouzštinu studují.

Setkání začne v 11:30 a skončí v 17:00. Následovat bude “Lotrinský večer”, který bude věnovaný výměnným studijním pobytům mezi Lotrinskem a Moravskoslezským kraje.