Konverzace, Konverzace & Gramatika

Kurz konverzace

Kurz je určen pro ty, kteří se francouzsky již dříve učili a osvojili si základy tohoto jazyka. Klade si za cíl zlepšovat a rozvíjet jazykové schopnosti studenta. Každá lekce se zaměřuje na konkrétní jazykový jev, který si studenti budou moct procvičit v praxi na modelové situaci.

25,5 hodin/semestr - 1 x 90 min./týden

Nabízíme tyto úrovně:

Kurz Požadovaná úroveň Den a čas Vyučující
Konverzace - začátečníci A1+A2 zatím nevypsáno
Konverzace s gramatikou - mírně pokročilí B1 pondělí 16:00-17:30 Miroslava Pavlínková a Yrieix Bletton
Konverzace - pokročilí B2 pátek 16:00-17:30 Thomas Dougin

Elektronická přihláška

http://www.alliancefrancaise.cz/ost...

Jazykové cíle:

Kurz Náplň kurzu
Konverzace - začátečníci • Představit se
• Vyjádřit své pocity
• Pozvat a vyrazit si s přáteli
• Nakupovat
• Zeptat se na/popsat les cestu, zeptat se na dopravu
• Domluvit si schůzku
• Plánovat
• Rezervovat si pokoj
• Popis osoby
• Objednat si v restauraci
• Vyprávět, co se stalo v minulosti
• Rezervovat si lístek na představení
Konverzace s gramatikou - mírně pokročilí • Porovnávat, učinit rozhodnutí a odůvodnit ho
• Plánovat
• Vyjádřit předpoklad
• Vyjádřit zájem x nezájem
• Mluvit o minulosti
• Vést konverzaci
• Dávat rady
• Vyjádřit svá přání
• Vyjádřit své pocity
• Zeptat se na /poskytnout určité informace
Konverzace - pokročilí • Konverzovat a vyprávět o událostech
• Porovnávat minulost a přítomnost
• Vyjádřit předčasnost dějů v čase
• Okomentovat určité údaje a hovořit o fenoménech současné společnosti
• Vyjádření souběžnosti dvou dějů
• Vyjádření minulých událostí
• Vyjádřit předpoklad
• Vyjádřit svůj názor a pochybnosti
• Snít
• Vyjednávat
• Dávat rady

Elektronická přihláška

http://www.alliancefrancaise.cz/ost...