Miroslava Pavlínková

Prezidentka

Miroslava Pavlínková

Patřím k zakládajícím členům Alliance Française v Ostravě. Od „dřevních dob“ jsem jako její první lektorka francouzštiny uváděla studenty do tohoto krásného jazyka a je pro mě zadostiučiněním, že mnozí z nich zůstali AF Ostrava věrni jako aktivní členové výboru, kurzisté, frankofilní přátelé. Před více než patnácti lety jsem byla iniciátorkou Concours de la chanson francophonne, který každoročně organizuji na regionální i mezinárodní úrovni. Od r. 2013 vedu výbor AF Ostrava a jsem velmi ráda, že je současná Alliance Française veřejností vnímána jako vysoce profesionální vzdělávací instituce a zároveň jako příjemné kulturní centrum nabízející nejrůznější formy frankofonních akcí s neodmyslitelným frankofilním nadšením všech, kteří je organizují.