Nabídka kurzů - 2023/2024

NABÍDKA KURZŮ - školní rok 2023/2024

Dopolední kurzy pro seniory

KurzČas kurzuPočet lekcí Cena
Senioři falešní začátečníci A2 úterý 10h00 - 11h30 16 lekcí x 90 min / semestr 3700 Kč / semestr nebo 6 610 Kč / celý školní rok

Obecná francouzština
Kurzy rozvíjejí všechny jazykové kompetence (porozumění ústnímu a písemnému projevu, písemnou a ústní komunikaci). Dodržují společný evropský referenční rámec určující jazykové úrovně.

Zdokonalování lingvistických a komunikativních schopností, které přispívají k lepším reakcím v každodenních situacích. Cílem kurzů je i prohloubení kulturních znalostí.

Kurzy jsou rozděleny do pěti základních úrovní a rozvíjejí všechny jazykové kompetence. Od 3. ročníku se v kurzu obvykle střídá český lektor s rodilým mluvčím, později je již kurz veden pouze rodilým mluvčím.

Úroveň Období Počet lekcí Cena
A1 - C1 1. semestr 16 x 90 min 4 590 Kč
A1 - C1 2. semestr 16 x 90 min 4 590 Kč
A1 - C1 celý školní rok 32 x 90 min 8 040 Kč

Kurzy pro děti a mládež
Kurzy přizpůsobené dětem a mládeži.
Kurzy jsou založeny na hravé a dynamické výuce. Mladší děti se dostávají k mluvení pomocí her a písní. Starší děti se zdokonalují ve francouzštině a rozšiřují svou slovní zásobu pomocí různých kreativních aktivit.

Kurz Čas kurzuPočet lekcíCena
Kurz Junior uterý 15.00 - 16.00 16 x 60 min / semestr 2 910 Kč / semestr nebo 5290 Kč / celý školní rok

Konverzace
Kurzy se zaměřují především na ústní projev a porozumění mluvenému slovu.

Kurz je určen pro ty, kteří se francouzsky již dříve učili a osvojili si základy tohoto jazyka. Klade si za cíl zlepšovat a rozvíjet jazykové schopnosti studenta v rámci konverzace. Každá lekce se zaměřuje na konkrétní jazykový jev, který si studenti budou moct procvičit v praxi na modelové situaci.

Kurz Čas kurzuPočet lekcíCena
Konverzace B2 středa 17.00 - 18.30 16 x 90 min / semestr 4 590 Kč / semestr nebo 8 040 Kč / celý školní rok

Individuální kurzy
Kurzy na míru dle vašich přání a požadavků.
Pro 1 až 4 studenty.

V individuálním kurzu se vyučující zcela přizpůsobí požadavkům a nárokům studenta.

Individuální kurzy mohou být vedeny také na dálku přes Skype.

počet hodin (60min)1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby
15 hodin 7 930 Kč 6 210 Kč / osoba 4 480 Kč / osoba 2 760 Kč / osoba
20 hodin 10 340 Kč 8 040 Kč / osoba 5 740 Kč / osoba 3 440 Kč / osoba

Poskytujeme též balíček modulů “na míru”. Děkujeme, že v případě zájmu budete kontaktovat přímo Alliance Française Ostrava.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na:
ostrava@alliancefrancaise.cz


intenzivní letní kurzy

[Cílem těchto kurzů je umožnit vám vrátit se po prázdninách s dobrou úrovní francouzštiny. Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří se chtějí zdokonalit ve francouzštině. Hlavním cílem kurzů je posílit vaše znalosti rozvíjením ústního a písemného projevu.