Představení zkoušek & Jak se připravit

Představení zkoušek

Představení zkoušek

DELF & DALF co to je?
DELF (Diplom znalosti francouzského jazyka) a DALF (Diplom prohloubené znalosti francouzského jazyka) jsou diplomy udělované francouzským ministerstvem školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2. Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyřech povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev.

K čemu to slouží?
Úspěšné složení zkoušek DELF & DALF vám umožní přesněji určit úroveň ovládnutí francouzštiny. Zkoušky jsou platné na celém světě a po celou dobu vašeho života. Zaměstnavatelé i frankofonní vysoké školy stále více užívají Společného evropského rámce pro definování požadovaných schopností při vyhledávání nových zaměstnanců a studentů a zkoušky DELF/ DALF zaručují tyto úrovně ve francouzském jazyce.

Kolik stojí ?

Široká veřejnost Žákovský DELF/ Juinor
DELF A1 1 400 / 1 200 Kč 800 / 850 Kč
DELF A2 1 400 / 1 200 Kč 800 / 850 Kč
DELF B1 2 400 / 2 200 Kč 1 400 / 1 450 Kč
DELF B2 2 400 / 2 200 Kč 1 400 / 1 450 Kč
DELF C1 3 400 / 3 200 Kč -------- / 1 500 Kč
DALF C2 3 400 / 3 200 Kč -------- / 1 500 Kč

Zvýhodněný tarif pro širokou veřejnost mohou uplatnit studenti Francouzského institutu v Praze a Francouzských Alliancí v České republice v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2017 - 2018.

Alliance Française Ostrava je jediným akreditovaným centrem zkoušek DELF & DALF v Moravskoslezském kraji.