Příprava na DELF-DALF

Kurzy vám pomohou se připravit na specifičnost jednotlivých úrovní a pomohou vám osvojit si techniky, díky kterým lépe uspějete v každé ze čtyř částí zkoušky (porozumění písemnému a psanému projevu, písemný a ústní projev a komunikace). Alliance Française Ostrava pořádá třikrát do roka zkoušky DELF-DALF (v září, únoru a červnu) pro širokou veřejnost.
Naše semestrální kurzy vám pomohou se připravit na každý z uvedených termínů.

25,5 hodiny za semestr - 90 minut týdně

Úroveň Den (na výběr) Vyučující
DELF B2 čtvrtek Thomas Dougin
DALF C1 čtvrtek Yrieix Bletton

Více informací o DELF-DALF.
Příklady zkoušek
Elektronická přihláška